جدید ترین نرم افزارهای تولید شده

هوش

پکیج نرم افزاری سنجش هوش

پکیج نرم افزاری سنجش هوش نرم افزار های حرفه ای سنجش هوش همانطور که می دانید سنجش هوش به صورت دستی کار بسیار زمان بری است...

نرم افزار تست هوش آدمک گودیناف

نرم افزار تست هوش آدمک گودیناف نرم افزار تست هوش آدمک گودیناف آزمون آدمک گودیناف (Goodenough–Harris Draw-a-Person test یا Goodenough–Harris Draw-a-Person test) آزمونی است که توسط...

نرم افزار هوش چند گانه گاردنر

نرم افزار هوش چند گانه گاردنر نرم افزار هوش چند گانه گاردنر تئوری هوش‌های چندگانه نظریه‌ای است آموزشی که اولین بار توسط هوارد گاردنر تنظیم و ارائه شده‌است. بر طبق این...

نرم افزار هوش هیجانی بار ان

نرم افزار هوش هیجانی بار ان نرم افزار هوش هیجانی بار ان همانطور که می دانید هوش هیجانی یکی از آزمون های پرکاربرد کلنیکی است بنابراین...

نرم افزار هوش ریون-بزرگسال

نرم افزار هوش ریون-بزرگسال نرم افزار هوش ریون-بزرگسال ماتریس‌های پیش‌روندهٔ رِیوِن (انگلیسی: Raven's Progressive Matrices) که اغلب به عنوان آزمون ریون، ماتریس ریون یا RPM شناخته...

نرم افزار هوش رنگی ریون-کودکان

نرم افزار هوش رنگی ریون-کودکان نرم افزار هوش رنگی ریون-کودکان ماتریس‌های پیش‌روندهٔ رِیوِن (انگلیسی: Raven's Progressive Matrices) که اغلب به عنوان آزمون ریون، ماتریس ریون یا...

بالینی

پکیج نرم افزاری طرحواره های ناسازگار اولیه

پکیج نرم افزاری طرحواره های ناسازگار اولیه نرم افزار های حرفه ای طرحواره های ناسازگار اولیه مخصوص روانشناسان و مشاوران همانطور که می دانید سنجش طرحواره...

نرم افزار ام ام پی ای-فرم متوسط

نرم افزار ام ام پی ای-فرم متوسط نرم افزار ام ام پی ای-فرم متوسط فرم ۳۷۰ سوالی پرسش‌نامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (MMPI) (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)،...

نرم افزار طرحواره های ناسازگار اولیه

نرم افزار طرحواره های ناسازگار اولیه نرم افزار طرحواره های ناسازگار اولیه-فرم ۷۵ سوالی در روانشناسی و علوم شناختی، یک طرحواره نمایانگر الگوهای فکری یا رفتاری...

نرم افزار آزمون اس سی ال ۹۰

 نرم افزار آزمون اس سی ال ۹۰ نرم افزار آزمون اس سی ال ۹۰ تست چک لیست علائم روانی (symptom checklist SCL-90-R) معروف به تست SCL-90...

نرم افزار سلامت روان

نرم افزار سلامت روان نرم افزار حرفه ای نرم افزار سلامت روان همانطور که می دانید نرم افزار سلامت روان به منظور سنجش سلامت عمومی تهیه...

نرم افزار ام ام پی ای-فرم کوتاه

نرم افزار ام ام پی ای-فرم کوتاه نرم افزار حرفه ای ام ام پی ای-فرم کوتاه همانطور که می دانید نرم افزار ام ام پی ای...

شخصیت

نرم افزار ام بی تی ای

نرم افزار ام بی تی ای-فرم ۹۲ سوالی نرم افزار ام بی تی ای-فرم ۹۲ سوالی آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز به انگلیسی: Myers-Briggs Type Indicator کوته‌نوشت به‌صورت...

نرم افزار شخصیت نئو-فرم کوتاه

نرم افزار شخصیت نئو-فرم کوتاه نرم افزار حرفه ای شخصیت نئو-فرم کوتاه همانطور که می دانید نرم افزار شخصیت نئو جهت سنجش تیپ های شخصیتی افراد ...

رغبت سنج

پکیج نرم افزاری استعداد یابی

پکیج نرم افزاری استعداد یابی کودکان و بزرگسالان همانطور که می دانید استعداد یابی کودکان و بزرگسالان نیازمند نرم افزارهای تخصصی و حرفه ای است...

نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم کوتاه

نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم کوتاه نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم کوتاه همانطور که می دانید رغبت سنج استرانگ-فرم کوتاه به منظور سنجش رغبت های شغلی...

نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم بلند

نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم بلند نرم افزار رغبت سنج استرانگ-فرم بلند همانطور که می دانید رغبت سنج استرانگ-فرم بلند به منظور سنجش رغبت های شغلی...

نرم افزار رغبت سنج هالند-فرم کوتاه

نرم افزار رغبت سنج هالند-فرم کوتاه نرم افزار رغبت سنج هالند-فرم کوتاه همانطور که می دانید رغبت سنج جان هالند به منظور سنجش رغبت های شغلی...

نرم افزار رغبت سنج هالند-فرم بلند

نرم افزار رغبت سنج هالند-فرم بلند نرم افزار حرفه ای رغبت سنج جان هالند همانطور که می دانید رغبت سنج جان هالند به منظور سنجش رغبت...

شغلی

نرم افزار ام بی تی ای

نرم افزار ام بی تی ای-فرم ۹۲ سوالی نرم افزار ام بی تی ای-فرم ۹۲ سوالی آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز به انگلیسی: Myers-Briggs Type Indicator کوته‌نوشت به‌صورت...

نرم افزار ارزش های شغلی آلپورت

نرم افزار ارزش های شغلی آلپورت نرم افزار ارزش های شغلی آلپورت پرسشنامه ارزش های شغلی آلپورت از پرسشنامه های مهم در سنجش ارزش های شغلی...

پکیج

پکیج نرم افزاری استعداد یابی

پکیج نرم افزاری استعداد یابی کودکان و بزرگسالان همانطور که می دانید استعداد یابی کودکان و بزرگسالان نیازمند نرم افزارهای تخصصی و حرفه ای است...

پکیج نرم افزاری طرحواره های ناسازگار اولیه

پکیج نرم افزاری طرحواره های ناسازگار اولیه نرم افزار های حرفه ای طرحواره های ناسازگار اولیه مخصوص روانشناسان و مشاوران همانطور که می دانید سنجش طرحواره...

پکیج نرم افزاری سنجش هوش

پکیج نرم افزاری سنجش هوش نرم افزار های حرفه ای سنجش هوش همانطور که می دانید سنجش هوش به صورت دستی کار بسیار زمان بری است...