نتایج جذب هیات علمی دانشگاه آزاد

چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 10:00 ق.ظ

با توجه به مصاحبه به عمل آمده از داوطلبان هیات علمی  در دی ماه سال 1397 نتایج اولیه به زودی اعلام خواهد شد. تا کنون خبری مبنی بر اعلام نتایج منتشر نشده است.