مطالب با موضوع آموزش PLS
آموزش تصویری متغیر های تعدیل گر در پی ال اس ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

به چه متغیر های تعدیل گر گفته می شود در پی ال اس به چه صورت متغیر تعدیل گر را معرفی می کنیم به چه صورت اثر متغیر تعدیل گر در مدل سنجیده می شود آموزش تصویری همراه با فایل و نمونه مثال حرفه ای

مدل های درونی و بیرونی در پی ال اس ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعریف مدل های درونی و بیرونی در پی ال اس مدل های درونی چیست؟ مدل های بیرونی چیست؟ چه هنگام از مدل درونی و چه هنگام از مدل بیرونی استفاده می کنیم همراه با مثال در نرم افزار پی ال اس  همراه با توضیح و فایل های مربوطه به صورت حرفه ای

متغیر های پنهان و آشکار در پی ال اس ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آموزش متغیر های پنهان و آشکار در پی ال اس تعریف متغیر های آشکار و پنهان در PLS به چه متغیری آشکار و به چه متغیری پنهای می گویم کاربرد متغیر های آشکار و پنهان در پی ال اس همراه با مثال به صورت حرفه ای

آموزش تصویری متغیر های درون زا و برونزا در PLS ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

متغیر های درون زا و برونزا در PLS به چه متغیر های گفته می شود رابطه بین متغیر های درون زا و برونزا در پی ال اس به چه صورت هستند تعریف اصلی متغیر های درون زا و برون زا در پی ال اس همراه با مثال به صورت حرفه ای