مطالب با موضوع مطالب
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 2 ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

یافته ها دامنه سنی شرکت کنندگان 25 تا 50 سال بود. متوسط سن شرکت کنندگان در سه گروه تقریبا یکسان بود و از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند (جدول 1). شرکت کنندگان دارای پایگاه اجتماعی – اقتصادی متوسط بودند، در حدود 51 درصد آنها دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و مابقی تحصیلات دیپلم داشتند. جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب گروه ها   N سن تحصیلات ...

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی1 ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان فراشناخت بر نشاط ذهنی، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری مادران کودکان فلج مغزی محمد خرمی: دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. khorrami@rocketmail.com 0000-0002-5832-7220 سید حمید آتش پور*: دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. 0000-0003-2090-7577  مژگان عارفی: استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ...

بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی2 ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

همانطور که در جدول 5 مشاهده می‌نمایید، مقدار شاخص نیکویی برازش معادل 601/0 است که نشان از برازش کلی بالای متوسط برای مدلسازی است. یعنی مدل درونی قدرت کافی برای آزمون فرضیات را دارد و نتایج آزمون را می‌توان به لحاظ آماری صد در صد قابل اتکا دانست. همچنین معیار R2 یا ضریب تعیین نشان از تاثیری دارد که متغیرهای برونزا بر یک متغیر درونزا دارند. این معیار فقط برای سازه‌های درونزا محاسبه می‌شود و در مورد سازه‌های برونزا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار ضریب تعیین یک مدل بیش ...

بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی 1 ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی ارجاع به مقاله: Khorrami M, Atashpour S H, Arefi M. Analyzing the Path between Positive Psychological Functions among Mothers of Cerebral Palsy. JNKUMS. 2019; 10 (4) :28-39 URL: http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1660-fa.html   محمد خرمی: دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. khorrami@rocketmail.com 0000-0002-5832-7220 سید حمید آتش پور*: دا ...

تفاوت شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تفاوت شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی واقعیت این است که به دلیل نو بودن مفاهیمی همچون شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه های اجتماعی ، هنوز به درستی تفاوت میان این دو مفهوم روشن نشده است.  با این حال ، می توان با بررسی مطالعات انجام شده و اظهار عقیده صاحب نظران فضای سایبر به این جمع بندی رسید که مفهوم رسانه های اجتماعی ، فراگیرتر از مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی هستند و شبکه های اجتماعی مجازی در دل رسانه های اجتماعی جا می گیرند.(رابرت دیویس[1] 1396) همچنین در یک شبکه های اجتماعی ...

نقش تالاب انزلي در اقتصاد پايدار كانونهاي جمعيتي پيرامو ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نقش تالاب انزلي در اقتصاد پايدار كانونهاي جمعيتي پيرامون تالابها در مجموع داراي ارزشها و فوائد بسيار زيادي بوده و از نظر اكولوژيكي و اقتصادي مي‌توانند در ابعاد منطقه اي و يا بين المللي مطرح باشند. تالاب انزلي جدا از اين ارزشها نبوده و اهميتهاي چندگانه آن چه از نقطه نظر بين المللي و چه داخلي به جز مسائل اكولوژيك و زيست محيطي، نقش خاصي در جغرافيا و حيات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كانون هاي جمعيتي منطقه وگردشگران ورودي به استان دارد. از جنبه هاي اجتماعي، نقش علميآن در زمينه هاي مخ ...

انجام تحلیل عامل تایید با کمترین قیمت ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

هزینه تحلیل عامل تاییدی برای پرسشنامه های زیر 30 سوال 150 هزار تومان هزینه تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه های 31 سوال و بالاتر 180 هزار تومان الف- تحليل عاملي يکي از مشکلاتي که محققان در تحقيق خود با آن مواجه هستند، کاهش حجم متغيرها و يا تشکيل ساختاري جديد براي آنها مي باشد. که بدين منظور از روش تحليل عاملي استفاده مي شود. تحليل عاملي بر اساس ملاک هاي تجربي و عملي، تعداد متغيرهايي را که خيلي زياد هستند را به چند عامل کاهش مي دهد و تجزيه و تحليل آنها را ساده تر مي کند. ت ...

کارآفرینی کسب‌وکار خانوادگی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

کارآفرینی کسب‌وکار خانوادگی کارآفرینی شامل کشف موقعیت و تایید اقدام کارآفرینی حاصله است (فریرا و همکاران، 2017). افزایش کلی کارآفرینی در سراسر دنیا وجود دارد که طی آن افراد بیشتری کسب‌وکارهای خود را راه‌اندازی می‌کنند. قصد و عمل رفتارهای کارآفرینی برای موقعیت‌های درک‌شده اهمیت دارد (فریرا و همکاران، 2016). این تغییر نتیجه کاهش اندازه سازمان‌ها و افزایش استفاده از ارتباطهاي آنلاین بوده است. کارآفرینی نتیجه محیط است و می‌تواند تحت تاثیر فاکتورهای خارج ...

کسب‌وکارهای خانوادگی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

کسب‌وکارهای خانوادگی کسب‌وکارهای خانوادگی در کارآفرینی راهبردی وارد می‌شوند در حالی که حداکثرسازی سود خود را نیز ادامه می‌دهند. افزایش عملکرد کسب‌وکارهای خانوادگی وقتی حاصل می‌شود که بر کارآفرینی راهبردی تمرکز کنند. هرچند كه اکثر مقالات بر رابطه درونی بین کسب‌ وکارهای خانوادگی و کارآفرینی راهبردی تاکید کرده‌اند اما هنوز نیاز به درک بیشتري حس می‌گردد. آرایش خانوادگی به دوره زمانی وابستگي داشته و خانواده‌ها می‌توانند به فرم طایفه&z ...

عوامل روانشناختی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

عوامل روانشناختی عوامل روانی و فردی روانشناسی به بازاریابان کمک می کند تا چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده را درک کنند. انگیزه، ادراک، یادگیری، شخصیت و تلقی موضوعات مهمی برای تفسیر فرایند خرید و هدایت مصرف کنندگان هستند. الف) ادراک: ادراک (Perception) عبارت است از فرایند پیچیده آگاهی یافتن از اطلاعات حسی و فهم آن‌ها. همچنین، ادراک، فرایندی است که افراد، به وسیله آن، پنداشت‌ها و برداشتهایی را که از محیط خود دارند، تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله، به آنها، معنی می دهند. ولی ...

روش­های تشخیص معاملات با اشخاص وابسته ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

روش­های تشخیص معاملات با اشخاص وابسته روش کلی چگونگی ارتباط با موضوع با رسیدگی معاملات با اشخاص وابسته بررسی کاربرگ­های سال­های گذشته تشخیص اسامی اشخاص وابسته مشخص شده بررسی صورت­جلسه­های هیأت مدیره و هیأت اجرایی یا عامل کسب اطلاعات دربارة معاملات اجرایی یا عامل مهمی که تصویب یا درباره آنها مذاکره شده است. ...

درماندگی مالی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

درماندگی مالی درماندگی مالی وضعیتی است که در آن، شرکت برای کسب منابع مالی برای ادامه عملیاتش ناتوان می­ماند. در شرایط درماندگی مالی، مدیران شرکت­ها سعی می­کنند از راه­های مختلف از کاهش ارزش شرکت جلوگیری کنند. با این حال، در چنین وضعیتی مالکان شرکت­ها با احتمال زیادی تغییر مدیران شرکت به ویژه مدیر عامل را مد نظر قرار خواهند داد. به عنوان نمونه، گیلسون (1989)، دریافتند که حداقل 52% از شرکت­هایی که در وضعیت درماندگی مالی[1] هستند، دارای تجربه تغییر در مدیریت ارشد بوده ...

اهمیت بین المللی سازی شرکت ها ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اهمیت بین المللی سازی شرکت ها تمایل به بین المللی شدن به طور قابل توجهی بر گرایش شرکت‌ها و موسسات برای یافتن بازارهای جدید خارجی تاثیر گذار است. از همین رو بازارهای شرکت های تجاری به واسطه بین المللی شدن، در تلاش برای دستیابی به توسعه بیشتر خصوصا در شرایط اشباع بازارهای داخلی و شرایط رقابت هستند در همین زمینه بررسی ها نشان می دهد که موفقیت صادر کنندگان و همچنین موفقیت جنبه های مالی و غیر مالی عملکرد صادرات و نوآوری رابطه مستقیمی با توانایی آن‌ها در ایجاد و حفظ زیر ساختار های لاز ...

ریگز و نظریه تئوری جوامع منشوری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ریگز و نظریه تئوری جوامع منشوری در حوزه اداره امور عمومی تطبیقی تئوری یا مدل منشوری- سالا که به وسیله فردریگز ارائه شده است، جامع ترین تئوری در باب نظام‌های اداری کشورهای جهان سوم است. فردریگز[1] برای ایجاد یک تئوری که به مدد آن بتوان مسائل اداری کشورهای در حال توسعه را تلاش کرد. فردریگز با اتکا به رویکرد ساختاری- کار ویژه‌ای و رویکرد اکولوژیک به مدیریت دولتی مدعی است که رفتار مدیریت دولتی در کشورهای جهان متاثر از اکولوژی (محیط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) مدیریت دولتی کشور ...

شخصیت برند ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

شخصیت برند: شخصیت برند از جمله ابعادی است که در متون جدید بسیار به آن توجه شده است، چرا که کالاها علاوه بر موارد کاربردی، دارای معانی سمبولیک نیز هستند. بخشی از این معانی سمبولیک برگرفته و نتیجه مفاهیمی نظیر شخصیت برند یا تصویری است که مصرف کننده برای خود از آن کالا می سازد، این‌ها مفاهیم سمبولیک تداعی شده برای مشتری را در مورد محصولات و یا طبقه آن‌ها توصیف می کنند. آن قسمتی از مفهوم نمادین که به وجه فیزیکی خود کالا برمی گردد و با ویژگی های شخصیتی انسانی توصیف می شود، شخصیت برند ...

شخصیت برند ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

شخصیت برند: شخصیت برند از جمله ابعادی است که در متون جدید بسیار به آن توجه شده است، چرا که کالاها علاوه بر موارد کاربردی، دارای معانی سمبولیک نیز هستند. بخشی از این معانی سمبولیک برگرفته و نتیجه مفاهیمی نظیر شخصیت برند یا تصویری است که مصرف کننده برای خود از آن کالا می سازد، این‌ها مفاهیم سمبولیک تداعی شده برای مشتری را در مورد محصولات و یا طبقه آن‌ها توصیف می کنند. آن قسمتی از مفهوم نمادین که به وجه فیزیکی خود کالا برمی گردد و با ویژگی های شخصیتی انسانی توصیف می شود، شخصیت برند ...

بازارگرایی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بازارگرایی: بر خلاف بازاریابی که بسیار تحت تأثیر مسائل فرهنگی است و تعاریف زیادی در این زمینه وجود دارد، در زمینه بازارگرایی شاهد چنین گستردگی تعریفی نیستیم و کم‌تر تحت تأثیر مسائل فرهنگی قرار گرفته است. کوشش‌های ابتدایی افرادی مانند فلتن و مککیتریک(۱۹۵۷) و بعد از آن& ...

سبک زندگی و مصرف ‌گرایي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

 سبک زندگی و مصرف ‌گرایي وقتی دنیای اجتماعی متحول می‌شود، مفاهیمی نو برای درک آن نیاز است. دنیای اواسط قرن نوزدهم که مارکس به تحلیل آن همت گماشته بود، آنچنان درگیر فرایند تولید و ارزش‌های مرتبط با آن بود که مفهوم «طبقه اجتماعی»، به عنوان مفهومی که تحلیل جایگاه آدمیان را در نظام سرمایه ‌داری ممکن می‌ساخت، در تحلیل مارکسیستی جامعه نوظهور موقعیتی مسلط داشت امّا حال که به نظر می‌رسد «مهمترین تحول پدید آمده در قرن اخیر، گسترش تاریخی مصرف بود ...

سبک زندگی از دیدگاه قرآن ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

سبک زندگی از دیدگاه قرآن از اهداف قرآن‌کریم، تعلیم سبک زندگی صحیح است، به‌گونه‌ای که می‌توان با شناسایی ارزش‌ها و هنجارها و ضد آنها که در آیات قرآن به آنها اشاره شده است، این سبک را شناسایی کرد و با انطباق روش زندگی با روش‌های قرآنی به قله سعادت و خوشبختی دست یافت. قرآن‌کریم در آیات متعدد از یک ‌سو، سبک زندگی غیرالهی را مورد مذمت و تخطئه قرار می‌دهد و این مذمت هم ناظر به ‌ساحت فردی و هم ساحت جمعی آدمی است که از آن جمله می‌توان در ...

اخلاق حسابداری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اخلاق حسابداری[1] اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه‌ای و کسانی که به خدمات حسابداری تکیه‌دارند اهمیت زیادی دارد و حرفه حسابداری باید اصول اخلاقی و قوانینی را تدوین نموده که اعضا آن را ملزم نماید تا از سطحی از خویشتن‌داری برخوردار شوند که ماورای الزامات قانونی و مقررات است (سرلک، 1387). تحقيقات گذشته بر مفاهيم جنبي (فرعي) اخلاقي پرداخته‌اند و تاكنون به‌طور مشخص مفهوم اخلاق به‌صورت بنيادين و در رابطه با ذات دانش حسابداري، ارائه و الگوسازي نشده است. ارتباط حساب ...

مدل تعالي EFQM ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل تعالي EFQM تعالي در لغت به معني بلند شدن و برتر شدن مي باشد و تعالي سازماني به معناي تعهد سازماني به رشد و توسعه پايدار و دائمي شركت در جهت كسب رضايت مشتري و افزايش مستمر سودآوري شركت در يك محيط ملي فراگير و حمايت كننده مي باشد. تعالي سازماني تابع شرايط خاص، فرهنگ، محيط داخلي و خارجي و كسب و كار، ويژگي نيروي انساني سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديدهايي است كه سازمان را در برگفته است (بيك زاد و علي زاده، 1388). تعالي، مسيري بي انتهاست و سازمان هايي كه در اين مسير گام برمي دارند ...

مدل تعالي EFQM ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل تعالي EFQM تعالي در لغت به معني بلند شدن و برتر شدن مي باشد و تعالي سازماني به معناي تعهد سازماني به رشد و توسعه پايدار و دائمي شركت در جهت كسب رضايت مشتري و افزايش مستمر سودآوري شركت در يك محيط ملي فراگير و حمايت كننده مي باشد. تعالي سازماني تابع شرايط خاص، فرهنگ، محيط داخلي و خارجي و كسب و كار، ويژگي نيروي انساني سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديدهايي است كه سازمان را در برگفته است (بيك زاد و علي زاده، 1388). تعالي، مسيري بي انتهاست و سازمان هايي كه در اين مسير گام برمي دارند ...

معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM: اين مدل بر اساس 9  معيار پايه گذاري شده است. پنج معيار اين مدل مربوط به توانمندسازها بوده(رهبري، خط مشي و استراتژي، شركاي تجاري و منابع، فرايندها) كه بيان كننده اجزا تشكيل دهنده يك سازمان و چگونگي تعامل آنها با هم ميباشند و چهار معيار ديگر مربوط به نتايج بوده( نتايج كاركنان، نتايج مشتريان، نتايج جامع و نتايج كليدي عملكرد) كه نتايج حاصل از عملكرد سازمان را تشكيل داده و نتايج مطلوب حاصل از اجراي توانمندسازها را معرفي مي كند. در اين مدل كه اطلاعات معياره ...

نوآوری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نوآوری سازمان‌ها برای بقاء خود در دنیای متلاطم و متغیر امروز به اندیشه‌های نو و نظرات جدید نیاز دارند. افزایش تهدیدها از یک‌سو و استفاده از فرصت‌ها از سوی دیگر در محیط متشنج و غیرقابل‌پیش‌بینی، سازمان‌ها را با جزر و مدهای شدید روبرو می‌سازند و آن‌ها را به‌سوی تغییر و نوآوری به چالش می‌کشاند. نوآوری با واژه‌هایی مانند خلاقیت، اختراع و تغییر ارتباط مستقیم دارد اما با آن‌ها هم‌معنی و مترادف نیست. خلاقیت[1]پیدایی و تولی ...

توانمندسازی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

توانمندسازی با وجود نقشي شناخته شده توانمندسازی در عمل و تئوري مديريت درک ما از مفهوم توانمندسازي محدود و گيج کننده می‌باشد. اولين تعاريف در خصوص توانمندسازي را کانگر و کاننگو در سال 1988 ارائه دادند. اين صاحب‌نظران معتقد بودند که به‌منظور توجه به مفهوم توانمندسازی در متون مديريت، ریشه‌های مفهوم توانمندسازي يعني قدرت و کنترل بايد مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگيرند. از ديدگاه آن‌ها از آنجائي که قدرت و کنترل در متون مديريت به دو شيوه مختلف بکار گرفته شدند توانمندساز ...

ارزهای دیجیتالی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ü      بلاک چین: معنای بلاک چین[1] زنجیره‌ای از بلوک‌هاست.کاربران می‌توانند چندین حساب کاربری داشته باشند و هیچ‌گونه مشخصاتی از کاربرد در آن‌ها ثبت‌نشده باشد. فناوري بلاک چين تقريباً مانند امضاي ديجيتال عمل می‌کند. بلاک چين يک فناوري متن باز است و کسي صاحب آن نيست، اين فناوري يک مجري مرکزي براي تأييد تراکنش‌های انجام‌شده ندارد و به‌صورت خودکار شبکه را تنظيم می‌کند. استيفنز می‌گوید: در حقيقت نکته ...

استراتژی کسب و کار ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

استراتژی کسب و کار در سال‌های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی به صورت قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه‌ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش‌بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن است پیامدهای مختلفی را برای آن‌ها در پی داشته باشد. از این جهات، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تأمل در خصوص نتایج آن می‌ ...

برخی از فرمول های حسابداری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نرخ تنزیل (DISCRATE I,t): نرخ تنزیل روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی، که در زمان‌بندی مشخصی در آینده قابل دریافت می‌باشند (دین­محمدی و باقری بسطامی، 1393: 154). نرخ تنزیل در این تحقیق متغیر مستقل است و اطلاعات مربوط به آن از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع­آوری می­گردد. هزینه سرمایه (COC): هزینه سرمایه همان هزینه‌‌ای است که شرکت برای تأمین منابع مالی می‌پردازد. اگر شرکت فقط از بدهی‌های جاری و وام بلندمدت برای تأمین هزین ...

نرخ تنزیل ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نرخ تنزیل تنزیل در لغت از ریشة «ن، ز، ل» به معنی پایین آوردن، کاستن و جایگزین کردن می­باشد که از این میان، معنای اول با بحث ما متناسب است. هم­چنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می­گیرد و نیز به پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبول از سررسید کسور کنند، تنزیل می­گویند. در مفهوم تنزیل بین دو واژه نرخ بازگشت و نرخ بهره تفاوت وجود دارد. نرخ بازگشت موضوعی است که از فعالیت­های واقعی سرمایه­گذاری نشأت می­گیرد در حالی که مفهوم دیگر یعنی نرخ بهره، از ...

ارزیابی عملکرد ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ارزیابی عملکرد    باظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزا ...

اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليتهاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده و پويا، نياز مبرم به سيستم ارزيابي عملكرد دارد. فقدان سيستم ارزيابي عملكرد در يك سازمان به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي مي شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است (صالحی و همکاران، 1390). اندازه گیری عملکرد عنصر پایه ای برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری مؤثر است. در حقیقت سیستم های اندازه گیری، مهمترین نقش را جهت نظارت، افزایش انگی ...

عدالت سازمانی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی اجزایی از جامعه بوده لذا تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد،  زیرا اهتمام نیروی انسانی و تعهد سازمانی کارکنان را تحت اشعاع خود قرار میدهد . بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده ...

تعاریف واژه گردشگری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعاریف واژه گردشگری نخستین بار در سال 1811 در مجله انگلیسی به نام اسپورتیگ ماگارین آمد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعت برای کسب لذت به کار میرفت (محلاتی،1387)  گردشگری به سفرهایی گفته می شود که توسط گردشگر بین مبدأ و مقصد به شرط عدم اشتغال و اقامت بیشتر از شش ماه وکمتر از یک روز نباشد (رضوانی، 1386)   واژه ی Communication از ریشه لاتین Communis به معنای اشتراك گرفته شده و معناهای گوناگونی مانند گزارش دادن، بیان نمو ...

مشارکت مدرسه ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مشارکت مدرسه مشارکت عنصری پويا، کمیت ناپذير و تا حدودی غیر قابل پیشبینی و دگرگون کننده شرايط است. افراد از طريق برقراری روابط با يکديگر و حفظ آن در طول زمان، قادر به همکاری با يکديگر می­شوند تا به انجام اموری بپردازند که يا به تنهايی قادر به اجرای آن نیستند و يا اجرای آن با دشواری­های زيادی همراه است. مشارکت همگانی دانش آموزان در امور اجتماعی مدرسه و تصمیم­گیریها با درگیر ساختن خود در امور مدرسه خويش، در آن­ها احساس مسئولیت و تعلق به مدرسه و جامعه  را تقويت و نوعی وح ...

روابط اجتماعی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

روابط اجتماعی در تعریف لغوی رابطه آمده است؛ هر نوع وابستگی و ارتباط که میان دو یا چند چیز وجود دارد. همچنین تأثیر و نفوذی که یک چیز در دیگری داشته باشد را رابطه می‌گویند(شعاری نژاد، 1375). در حوزه جامعه‌شناسی، اصطلاح رابطه اجتماعی برای ترسیم شرایطی به کار می‌رود که دو یا چند نفر در رفتاری مشارکت دارند که در چارچوب آن، هر یک از آنان رفتار دیگری را به طرز معناداری به حساب می‌آورد. در نتیجه رفتار مذکور برهمین اساس جهت‌گیری می‌شوند(وبر،1995). مفهوم رابطه اجتماعی ...

تعریف مدیریت کیفیت جامع TQM چیست؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعریف مدیریت کیفیت جامع TQM چیست؟  از مباحث و تعاریف بسیار مهم در علم کیفیت، تعریف مدیریت کیفیت جامع یا همان TQM  است. در این مطلب مقداری در این خصوص برای شما خواهیم گفت. TQM یا مدیریت کیفیت جامع عبارت است از یک رویکرد برای بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات از طریق مشارکت همه سطوح و وظایف شرکت.مدیریت کیفیت جامع TQM رویکردی برای افزایش موثر بودن وانعطاف پذیری همه جانبه سازمان است.رویکرد TQM سعی می کند از طریق مشارکت دهی و سازماندهی همه ...

تعریف سرمایه اجتماعی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

به‌منظور تسهیل در فهم سرمایه اجتماعی تعریف سرمایه اجتماعی ازنظر اندیشمندان را در جدول زیر این‌چنین می‌توان خلاصه کرد. محققین تعریف سرمایه اجتماعی هدف سطح مطالعه سطح تحلیل بوردیو  (1986) منابعی که منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار می­­دهند دستیابی به سرمایه اقتصادی ...

عملکرد اجتماعی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

عملکرد اجتماعی  مفهوم عملکرد اجتماعی [1](CSP)  سازمان چندین دهه است که استفاده می­شود. اما به درستی تعریف نشده است. این مفهوم به عنوان مترادف مسئولیت اجتماعی شرکت، پاسخگویی اجتماعی سازمان یا هر تعامل دیگری میان کسب و کار و جامعه استفاده شده است. با این حال هر کدام از این عبارات معانی صریح منحصر به فردی دارند. به علاوه، آنها نشان دهنده مراحل مختلف تکامل درک ما از رابطه بین سازمان و محیطش هستند(وندرویل[2] و همکاران، 2004).  شایان ذکر است که عملکرد اجتماعی سازمان را می­ ...

بازاریابی سبز ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بازاریابی سبز بازاریابی سبز، امری دشوار بوده و هنوز هم ارائه تعریف درستی از آن، کار آسانی نیست. درواقع، واژگان یا اصطلاحات مورداستفاده در این حوزه، متفاوت است و شامل: بازاریابی سبز، بازاریابی محیط زیستی و بازاریابی اکولوژیک می‌شود. تا به امروز، مطالعات، تحت عناوین چندگانه همچون بازاریابی اکولوژیکی، بازاریابی سبز، بازاریابی سبزتر، بازاریابی محیط­زیستی و بازاریابی پایدار انجام‌شده‌اند؛ اما امروزه این مطالعات تحت عنوان بازاریابی سبز انجام می­گیرد (چااو[1]، 2011). ...

سطوح شایستگی مدیریتی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

سطوح شایستگی مدیریتی سه سطح سیستم شایستگی، فردی، سازمانی و راهبردی می باشد: سطح فردی:  شایستگی در این سطح شامل دانش و مهارت های بالقوه، ظرفیتها )قابلیتها( و صلاحیتهای کارکنان است. سطوح سازمانی: شایستگی شامل روش ویژه ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است. به عبارت دیگر، شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت های کارکنان با دیگر منابع سازمان، مانند دانش سیستمها، امور جاری، رویه ها و تولیدات فناورانه است. سطح راهبردی: منظور از شایستگی ها، ایجاد ...

ابعاد هویت سازمانی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ابعاد هویت سازمانی ابعاد هويت سازماني را به چهار بعد دانش كار، مديريت و اعضاء، گرايش شخصي و ارتباط بيروني مي توان تقسيم كرد: (خورشید ،1388). دانش كار: شامل محتواي دانش و فرآيند كاري است مديريت و اعضاء: شامل سيستم ها و ساختارهاي رسمي و سيستم ها و ساختارهاي غير رسمي و عقايد است گرايش شخصي: شامل اصول اخلاقي و ارزش هاست ارتباط بيروني: شامل تصوير ، مشتريان و رقبا و سايرين است(خورشید،1388)     ابعاد هویت سازمانی چنی (1982) چنی[1](1982) به سه مفهوم کلیدی ...

تعاریف هویت سازمانی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعاریف هویت سازمانی هویت سازمانی بازتابی از هویت اجتماعی[1] است. براساس نظریه هویت اجتماعی، هویت فردی، ادراک فرد از خود است که مشمول خصوصیات وابسته به طرز تفکر یا شیوه خاص فرد "مثل گرایش­ها و شایستگی ها" است. هویت اجتماعی به وفق دادن دو قطب هویتی یعنی یگانه بودن فرد "هویت فردی" و یکی بودن با دیگران "هویت اجتماعی" در مطالعات میان رشته­ای هویت کمک می­کند (آشفورث[2]،2009). اصول اساسی تئوری هویت اجتماعی، مبنایی برای مفهوم سازی هویت سازمانی در دو دهه ا ...

تعاریف هویت سازمانی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعاریف هویت سازمانی هویت سازمانی بازتابی از هویت اجتماعی[1] است. براساس نظریه هویت اجتماعی، هویت فردی، ادراک فرد از خود است که مشمول خصوصیات وابسته به طرز تفکر یا شیوه خاص فرد "مثل گرایش­ها و شایستگی ها" است. هویت اجتماعی به وفق دادن دو قطب هویتی یعنی یگانه بودن فرد "هویت فردی" و یکی بودن با دیگران "هویت اجتماعی" در مطالعات میان رشته­ای هویت کمک می­کند (آشفورث[2]،2009). اصول اساسی تئوری هویت اجتماعی، مبنایی برای مفهوم سازی هویت سازمانی در دو دهه ا ...

رویکردهای مدیریت دارایی­ ها و بدهی ­ها ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

رویکردهای مدیریت دارایی­ها و بدهی­ها هدف مدیریت دارایی­ها و بدهی­ها به عنوان ابزارهای مدیریت استراتژیک، خلق ارزش برای سهامداران و سپرده­گذاران است و شامل دو رویکرد بسیار مهم نیز می باشد: رویکرد اوّل: رویکرد هدف­گذاری بر مبنای کسب حداکثر سود در این رویکرد، سپرده­های بانک بر اساس نرخ سودی که به آن­ها تعلق می­گیرد به دو دسته سپرده­های ارزان قیمت و سپرده­های بلندمدت تقسیم می­شوند. سپرده­های ارزان قیمت شامل: سپرده­های قرض­الحس ...

مسئولیت اجتماعی شرکتی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مسئولیت اجتماعی شرکتی توصیف CSR که خیلی به آن ارجاع داده شده است ، به انجمن جهانی کسب و کار برای توسعه ی پایدار نسبت داده شده است و آن این است که CSR تعهد یک کسب و کار به کمک به توسعه ی اقتصادی پایدار ، کار کردن با کارکنان خانواده های آن ها، جمعیت محلی و جامعه در مقیاس بزرگ برای بهبود کیفیت زندگی است. این ترسیم از CSR ، در دیدگاه ما، تعریف پونتمان 1993 از سرمایه اجتماعی را در بر دارد. ساکونی و دگلی آنتونی ۲۰۱۱  این دیدگاه را تصریح کرد ...

عناصر مدیریت دانش ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

عناصر مدیریت دانش عناصر مدیریت دانش عبارتند از : فرد. کارگر دانشی،واحد اصلی ایجاد،ذخیره و استفاده از دانش در سازمان است. گروه. شبکه‌ها(رسمی و غیررسمی)، از نظر دانش،سرمایه مهمی‌اند که معمولا غیرعینی هستند.گروه‌ها متشکل از کارکنانی هستند دارای تجربیات مشترک که معمولا فزاینده‌ای از دانش را به وجود می‌آورند. سازمان. کل سازمان می‌تواند به صورت نهادی نگریسته شود،که نتایج مجموعه‌ای از دانش را تجسم می‌بخشد. مراحل عملیاتی کردن مدیری ...

بازارگرایی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

در بازارگرایی رضایت مشتریان هسته اصلی فعالیت شرکت را تشکیل می‌دهد و کلیه فعالیت‌های شرکت در راستاي ارضاي نیازهاي مشتریان می‌باشد. شناخت نیازهاي و انتظارات مشتریان و همچنین پاسخگویی به تغییرات ایجادشده در بازار نقش کلیدي در موفقیت شرکت بازي می‌کند. پاسخ به نیازهاي مشتریان از طریق ارائه کالاها و خدماتی که با خواسته آن‌ها همسویی داشته ...

اهمیت اقتصادی حمل و نقل ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اهمیت اقتصادی حمل و نقل       حمل و نقل فعالیتی است معمولاً اقتصادی، که جابجایی انسان و کالا را از مکانی به مکان دیگر شامل می­شود. این خدمات به صورت­های ریلی، جاده­ای، هوایی، دریایی، لوله­ای و خدمات پشتیبانی است که به شکل درونشهری، برونشهری و حتی برون مرزی انجام می­شود. بخش قابل ملاحظه­ای از خدمات حمل و نقل به صورت نهایی و بخشی دیگر در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می­گیرد (شریفی،1390). برای پی بردن به اهمیت اقتصادی حمل و نقل ...

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکی از کارامدترین تکنیک های تصمیم­گیری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که نخستین بار توسط توماس ال ساعتی در سال 1980 مطرح شد که براساس مقایسه های زوجی بنا شده و امکان بررسی سناریوی های مختلف را به مدیران می­دهد (اصغرپور، 1385). با فراگیر شدن کاربرد منطق فازی در تکنیکهای تصمیم­گیری کمی، این تکنیک نیز گسترش یافت و نمونه های مختلفی از کاربرد منطق فازی در آن ارایه گردید. اولین کاربرد فازی این روش در سال 1983 توسط دو محقق هلندی به نام لارهون و پدریک[1] ...

تصمیم­ گیری چندمعیاره فازی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تصمیم­گیری چندمعیاره فازی[1] روشی است که در آن تعداد محدودی از آلترناتیوها انتخاب شده و تصمیم­گیرنده بایستی براساس اوزان خاصی که به معیارها و شاخص­های آلترناتیو­ها تخصیص داده می­شود آنها را ارزیابی، رتبه­بندی یا انتخاب کند (چانگ و چن، 1996). اغلب مسایل تصمیم گیری در دنیای واقعی، دارای معیارهای سنجش متفاوت، متضاد و چندگانه هستند. چنانچه در تصمیم گیری، عوامل کیفی متعدد و متضاد مورد ارزیابی قرار گیرند و راهکار مناسب از بین چند گزینه انتخاب شود، این نوع تصمیم گیری را چ ...

تعریف و اهمیت سازگاری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعریف و اهمیت سازگاری واژه سازگاري در لغت‌نامه دهخدا, به معناي موفقيت در كار، حسن سلوك و  .. به كار رفته است. مفهوم سازگاري از واژة انطباق در زيست‌شناسي گرفته شده است كه يكي از پايه‌هاي نظريه تكامل «Darvin» است. سازگاری، به­طور خاص توسط روان­شناسان طرفدار نظریه­ی تکامل مورد بررسی قرار گرفته و به­صورت قدرت کنار آمدن با شرایط محیطی، با هدف زنده ماندن و تولید مثل تعریف شده است. به­طورکلی در نظریه­ی تکامل، سازگاری توانایی انعطاف نسبت ...

رضایت مشتریان ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

رضایت مشتریان امروزه در اقتصاد جهانی, مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند, شاید به همین خاطر است که شرکت ها, دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات وخواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. آنها باید همه فعالیت ها وتوانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری بکنند, چراکه تنها منبع برگشت سرمایه شرکتها, مشتریان هستند (1999 , Lazarevic et al). مهمترین عامل در تعیین کیفیت خدمات مناسب, شخص ارائه دهنده خدمات است. لذا باتوجه به این موضوع موسسات می بایستی برنامه های بازاریابی خود را با تمرکز بربازاریابی داخل ...

بازاریابی داخلی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بازاریابی داخلی بازاريابي داخلي را مي توان به عنوان يكي از منابع مزيت رقابتي در نظر گرفت.  به اين مفهوم كه,  فعاليت هاي بازاریابی داخلی, یک تلاش برنامه ریزي شده, با استفاده از یک رویکرد همانند بازاریابی, جهت غلبه بر مقاومت هاي سازمانی, در برابر تغییر و متوازن کردن, انگیزه مندکردن و هماهنگی بین وظیفه اي و یکپارچه کردن کارکنان, در جهت اجراي اثربخش استراتژیهاي شرکتی و وظیفه اي, به منظور ایجاد رضایت مشتري, از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتري محور می باشد. یکی از مهمت ...

هوش‌ تجاري ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

هوش‌ تجاري يک‌ اصطلاح‌ چتر‌ گـونه اسـت که به‌ وسيله گروه گارنر و محقق آن ، هوارد ، در سال ١٩٨٩ معرفي شد تا مـجموعه اي از‌ مـفاهيم‌ و روش شناسي هايي را که در‌ کسب‌ وکار‌ از‌ طـريق‌ به کارگيري وقايع‌ و سـيستم‌ هـاي مبتني بر وقايع باعث بـهبود تـصميم گيري مي شود، جاني دوباره به استراتژي يک سازمان‌ مي‌ بخشد‌. آن ها دقت و مـوفقيت اهـداف و مقاصد شرکت‌ را‌ اندازه‌ گيري‌ مـيکنند‌. هـدف‌ ا ...

ادبیات نظری برند کارفرما ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ادبیات نظری برند کارفرما برند کارفرما به‌عنوان یک مفهوم جدید و شاخه‌ای جدید از برند شرکت‌ها[1] می‌باشد. از دیدگاه اصطلاحی، مفهومی همانند برند محصول[2] می‌باشد و به معنی تصویری است که توسط شرکت ارائه می‌گردد جهت کارکنان بالقوه موجود در بازار کار منابع انسانی. به‌عبارتی‌دیگر تصویری مثبت، پرانرژی، بالغ از شرکت ارائه می‌گردد. تصویرهای مختلف انواع گوناگون از جویندگان کار را جذب خواهند کرد. ازنظر شرکت هی وایت[3]، برند کارفرما نوعی وعده کارفر ...

ادبیات نظری جذابیت کارفرما ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ادبیات نظری جذابیت کارفرما سازمان‌های امروزی با چالش‌های زیادی در رابطه با منابع انسانی خود مواجه‌اند. از مهروموم‌های میانی دهه 1980 سازمان‌ها در واکنش نسبت به رقابت جهانی، تهاجم شرکت‌های بزرگ در بلعیدن آن‌ها و از این قبیل اقدامات ناجوانمردانه، درصدد برآمدند تا سیاست‌های سنتی خود را کنار بگذارند و به مسائل امنیت شغلی، سابقه خدمت و دادن پاداش یا جایزه توجه چندانی نکنند. شرکت‌های بزرگ با تعطیل کردن برخی از واحدهای تولیدی، منتقل کردن واحدهای خ ...

نظریه های راهبری شرکتی مرتبط با مدیریت تاثیر اطلاعات ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نظریه های راهبری شرکتی مرتبط با مدیریت تاثیر اطلاعات تئوری نمایندگی: ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، که بر اساس این تئوری افراد همواره تمایل به انجام کارهایی دارند که تأمین کننده منافع شخصی آنان باشد، بنابراین در کارهای شراکتی تضاد در منافع طرفین اجتناب ناپذیر خواهد بود. دلایل رایج تضاد منافع عبارتند از: (1 کارگریزيِ  نماینده   2) استفاده­هاي شخصیِ نماینده از منابع شرکت   3) افق­هاي زمانی مختلف (مثلاً مدیر ممکن است کمتر نگران پیامدهاي رفتار جاري خود ...

مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت MIS و سیستم پشتیبانی تصمیم ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت MIS و سیستم پشتیبانی تصمیم DSS. (مک لوید،1386) معیار MIS DSS تمرکز پشتیبانی سازمان فرد نوع تمرکز غیرمستقیم مستقیم حمایت مراحل حل مساله شناسایی مساله، درک مساله وپیگیری همه ...

مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت MIS و سیستم پشتیبانی تصمیم ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت MIS و سیستم پشتیبانی تصمیم DSS. (مک لوید،1386) معیار MIS DSS تمرکز پشتیبانی سازمان فرد نوع تمرکز غیرمستقیم مستقیم حمایت مراحل حل مساله شناسایی مساله، درک مساله وپیگیری همه ...

انواع تصمیم گیری باتوجه سطوح مختلف مدیریت ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

انواع تصمیم گیری باتوجه سطوح مختلف مدیریت 1.تصمیمات استراتژیک: این تصمیمات سازمان را آماده می کند تاباتوجه به شرایط محیطی، رسالت و اهداف خودرا به طور کارآمد تامین نموده، درعین حال در برخوردباتغییرات محیطی به طور پویا عمل نماید. این تصمیمات به اطلاعاتی نیاز دارند که بیشتر خارجی بود، غالبا" به شکل خلاصه ارائه می شوند و بیشتر مربوط به حوادث غیراحتمالی آینده هستند تا حوادث فعلی یا گذشته. 2.تصمیمات اجرایی:این تصمیمات بر اساس اطلاعاتی اتخاذ می شوند که بیشتر در سازمان ایجاد می شود ...

نظريه ي کيفيت سود ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نظريه ي کيفيت سود براي اولين بار توسط تحليل گران مالي و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. تحلیل گران مالی استنباط کردند، سود گزارش شده قدرت سودآوري شرکت ها را آن چنان نشان نمي دهد که به ذهن متبادر گردد. آن ها دريافتند که تجزيه و تحليل صورت هاي مالي شرکت ها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازه گيري اطلاعات حسابداري کار مشکلي است. براي بيان سودمندي در تعيين ارزش شرکت تنها به مقدار گزارش شده نبايد توجه کرد، بلکه بايد به کيفيت سود گزارش شده نيز توجه نماييم. منظور از کيفيت سود، زمينه بالقوه رشد سود ...

پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

پیشینه تحقیق مرادی و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان رابطة سبک‌های رهبري تحول آفرين - تبادلي و رفتار شهروندي سازماني در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران نتايج حاكي از متوسط بودن ميزان رهبري تحو ل آفرين مديران و رفتار شهروندي سازماني كارشناسان سازمان تربيت بدني بود. همچنین نتایج ضريب همبستگي نشان داد كه سبک‌های رهبري تحول آفرين - تبادلي رابطة معني داري با رفتار شهروندي سازماني دارند. تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد رهبري تحول آفرين پيش بيني كنندة قويتري براي رفتار شهرون ...

ابعاد رفتار شهروندی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ابعاد رفتار شهروندی درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است. (اسلامی،1387). اما شاید بتوان گفت معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره ابعاد و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان (1988) ارائه شده است که در تحقیق‌های مختلف مورد استفاده قرار ...

نظریه رهبری تحول آفرین ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نظریه رهبری تحول آفرین توسعه‌های اخیر در نظریه‌های رهبری، از نظریه‌های رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیر متعارف فرض می‌کرد و پیروان را وابسته به رهبری می‌دانست، به سمت نظریه‌های تئوکاریز ماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمند سازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می‌کنند. انتقال یافته است (کارک  و همکاران،2003). مفهوم اولیه رهبری تحول آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. برنز رهبری آفرین را به عنوا ...

خدمات و کیفیت خدمات(تعریف و مبانی) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

فیلیپ کاتلر معتقد است خدمت، فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی است که یک طرف مبادله به طرف دیگر عرضه می­کند و مالکیت چیزي را به دنبال ندارد (کاتلر و آرمسترانگ، 1389)[1]. کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد و این ویژگی به ابهام زیادي در مفهوم آن در متون مدیریتی منتهی شده است[2] (کیسانگ و همکاران، 2008). گرونروس خدمت را چنین تعریف میکند: یک خدمت، فعالیت یا مجموعه­اي از فعالیت­هاي کم و بیش ناملموس است که معمولاً و نه لزوماً در تعاملات بین مشتري و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی ...

محافظه كاري شرطي و محافظه كاري غير شرطي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

محافظه كاري شرطي و محافظه كاري غير شرطي[1] دو نوع محافظه كاري منجر به ارائه كمتر از واقع ارزش هاي دفتري خالص دارايي ها نسبت به ارزش هاي اقتصادي آنها مي شود.يكي از آنها توسط باسو[2] (1997) به عنوان"تمايل حسابداران در الزام درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورتهاي مالي " تعريف مي شود. تاييد پذيري نامتقارن،به شناسايي به موقع زيانهاي عملياتي اقتصادي و عدم شناسايي به موقع سودهاي عملياتي اقتصادي منتهي مي گردد.قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار و ...

تعاريف مختلف محافظه كاري ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعاريف مختلف محافظه كاري قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي حسابداري موجودي كالا(بولتن تحقيقاتي حسابداري شماره[1] 45 ،كميته رويه هاي حسابداري 1955) شناسايي نامتقارن نتايج مورد انتظار آتي عمليات متوقف شد ه(هيات اصول حسابداري، بيانيه شماره 30[2]) و كاهش ارزش دارايي هاي ثابت براي انعكاس نابايي آنها،و در عين حال عدم تجديد ارزيابي بابت افزايش ارزش آنها (بيانه شماره[3]، هيات اصول حسابداري) بنابراين محافظه كاري منجر به افزايش احتمال شناسايي سريع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مي شود. در م ...

نمونه گزارش آمار توصیفی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

. آمار توصیفی داده­ها به منظور بررسي مشخصات عمومي متغيرها و تجزيه و تحليل دقيق آن­ها، آشنايي با آمار توصيفي مربوط به متغيرها لازم است. جدول (4-1)، آمار توصیفی داده­های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می دهد. آمار توصیفی مربوط به 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 7 ساله (1390 تا 1396) می­باشد. در جدول مربوط به آمار توصیفی مشاهده می شود عدم تقارن اطلاعاتی دارای میانگین 341.0552 می باشد همچنین حداقل و حداکثر آن صفر و 20041 ...

بررسی مانایی متغیرها(مثال) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بررسی مانایی متغیرها مانایی متغیرها در این مطالعه براساس آزمون دیکی-فولر در قالب جدول زیر نشان داده شده است: جدول 4-3، بررسی مانایی متغیرهای تحقیق متغیر آزمون مانایی مرتبه تفاضل سطح معناداری آمارة آزمون مانا / نامانا a Dickey-Fuller بدون تفاضل 0.001 ...

بهترین برآورد خطی نااریب ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بهترین برآورد خطی نااریب با توجه به فرض های مدل کلاسیک رگرسیون خطی، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی، شرایط برآورد کننده مطلوب را دارد. اگر پذیره های اساسی یک رگرسیون برای جمله اخلال برقرار باشد، برآورد کننده های حاصل از روش رگرسیون حداقل مربعات، بدون تورش و دارای حداقل واریانس است. به این ترتیب یک معیار برای انتخاب مدل رگرسیونی که بهتر از سایر مدل ها تغییرات متغیر وابسته را بر حسب متغیر مستقل توضیح می دهد، این است که ضرایب رگرسیون واریانس کمتری نسبت به سایر تخمین ها داشته باشد. ...

آزمون هاسمن ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی، هاسمن (1978) آزمونی را پیشنهاد نمود که به آزمون هاسمن معروف است. آماره این آزمون، دارای توزیع کای - دو( ) با درجه آزادی  بوده که  تعداد متغیرهای توضیحی مدل می باشد. بر اساس این آزمون، فرضیه صفر دال بر این است که مدل اثرات تصادفی سازگار است و فرضیه مقابل، مبتنی بر آن است که مدل اثرات ثابت سازگار است. بنابراین در صورتی که H0 پذیرفته شود، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده می شود و به عنوان روش مناسب تر و کاراتر انتخاب می ...

مدل اثرات تصادفی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل اثرات تصادفی در این روش به جاي آن که فرض شود عرض از مبدأ ثابت است، فرض می شود که عرض از مبدأ يک متغير تصادفي با ميانگيني برابر با عرض از مبدأ مي‌باشد. تفاوت اصلی مدل اثر ثابت و تصادفی در این است که مدل اثر ثابت، جمله خطا را ثابت و مخصوص هر مقطع (شرکت) فرض می­کند درحالی­که مدل اثرات تصادفی، عنصر پسماند را جمله تصادفی برای هر گروه فرض می­کند. در مدل اثرات تصادفی، جمله خطا با متغیرهاي توضیحی مدل همبسته نیست در حالی­که در مدل اثرات ثابت، این همبستگی وجود دارد (گج ...

مدل اثرات ثابت ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل اثرات ثابت يک روش براي ملاحظه «تکي» (وجود مستقل) هر يک از واحد هاي مقطعي آن است که عرض از مبدأ براي هر يک از مقاطع، متفاوت باشد اما فرض کنيم ضرايب شيب ميان مقاطع ثابت است. اين روش، در ادبيات اقتصاد سنجي به روش اثرات ثابت معروف است. اصطلاح اثرات ثابت ناشی از این حقیقت است که با وجود تفاوت عرض از مبدأ میان مقاطع، عرض از مبدأها طی زمان تغییر نمی کند. در این روش، به منظور نشان دادن تغيير عرض از مبدأ (اثرات ثابت) بين مقاطع، از تکنيک متغير مجازي استفاده مي­شود (گجراتي، 2009) ...

مراحل تخمین با استفاده از داده های تلفیقی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می شود این است که آیا شواهدی مبنی بر برابری عرض از مبدأها وجود دارد و یا این که عرض از مبدأها برای مقاطع مختلف، متفاوت می باشند. فرضیه صفر (H0) برای این آزمون، بیانگر برابری عرض از مبدأها برای مقاطع مختلف است. فرضیه مذکور را می توان به عنوان یک مجموعه قیود خطی روی عرض از مبدأها در نظر گرفت و برای آزمون آن از آمارهF  لیمر به صورت زیر استفاده نمود:                   ...

ناهمساني واريانس ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ناهمساني واريانس يکي از مهم ترین فرض های کلاسيک در تحليل رگرسيون، همگن يا همسان بودن توزيع واريانس خطاهاست. در صورت نقض شدن اين فرض، اجزاي اخلال داراي ناهمساني واريانس خواهند بود. اگر شرط همساني واريانس برقرار نباشد، تخمين زن هاي حداقل مربعات معمولی داراي ويژگي كارا بودن (حداقل واريانس) نخواهند بود. اين امر باعث مي شود كه فاصله اعتماد بيش از حد لازم بزرگ شود و آزمون هاي t و F احتمالاً نتايج غلطي را به ما بدهند. چندین قاعده تجربی برای رفع ناهمسانی واریانس وجود دارد که معمول ترین آن ها استف ...

آزمون هم خطی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون هم خطی هم خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در  یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بود R2، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجود آن که مدل خوب به نظر می‌رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمی‌باشد. توان رابطه خطی بین متغیرهای مستقل مربوط به مدل با شاخصی اندازه گیری می شود که تلرانس نامیده می شود. برای هر متغ ...

تحلیل همبستگی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تحلیل همبستگی به منظور بررسی همبستگی خطی متغیرها می توان از ضریب های همبستگی پیرسون (برای توزیع های نرمال) و اسپیرمن (برای توزیع های غیرنرمال) استفاده کرد. همبستگی معیاری برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار برده می شود. موضوع همبستگی، با بحث درباره دو معیار ضریب تعیین و ضریب همبستگی به صورت زیر دنبال می شود. همبستگی کامل پیرسون (۱+ یا ۱-) زمانی اتفاق می‌افتد که متغیری تابعی یکنوا از متغیر دیگر باشد. ...

بررسی مانایی متغیرها ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بررسی مانایی متغیرها به طور کلی، یک فرآیند تصادفی هنگامی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوورایانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. گاهی ممکن است مدل های رگرسیونی به صورت کاذب تخمین زده شوند به این معنی که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رابطه ای از لحاظ تئوریک وجود نداشته باشد ولی مدل با ضریب تعیین بالایی تخمین زده شود در حالی که آماره t بیانگر عدم وجود رابطه بین دو متغیر است. چیزی ...

افزودن دستمه جمعی مقدرا با استفاده از خط فرمان در SPSS ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقدار دهی در SPSS به خاطر داشته باشید که بین یک برچسب متغیر و یک برچسب ارزش(مقدار دهی) یک تفاوت مهم وجود دارد. فکر می کنم از برچسب متغیر به عنوان سوال کلی سوال می شود، در حالی که برچسب ارزش پاسخ است. برای این مثال فرض کنید یک متغیر تحت عنوان Age_Group دارید و در نظرسنجی شما گزینه های زیر را داشتید: <18 18-26 27-50 51+ برای افزودن یا تغییر برچسبهای ارزش از نحو زیر استفاده کنید: value labels age_group 1"<18" 2"18-26" 3"27-50" 4& ...

افزودن یا تغییر برچسب های متغیرها در SPSS ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

افزودن یا تغییر برچسب های متغیرها در SPSS اکنون که ما طریقه نامگذاری متغیر را توضیح داده ایم، مهم است که درک نحوه اضافه کردن اطلاعات بیشتر به یک برچسب متغیر موجود (یا تغییر کامل آن) را بدانیم. افزودن یا تغییر یک برچسب متغیر ساده است. برای اضافه کردن برچسب فارسی کافی است که در قسمت لیبل توضیحات فارسی آن را بنویسید به طور مثال برچسب متغیر Fake_Var1 " متغیر جعلی 1 من". اگر می خواهید یک بار متغیرهای چندگانه را اضافه یا تغییر دهید، به سادگی آنها را در خطوط &n ...

تغییر نام متغیرهای SPSS ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

متغیرهای SPSS یک قرارداد نامگذاری بسیار خاص را دنبال می کنند. اولین کاراکتر باید یکی از کاراکترهای زیر باشد: @، #، یا $.   و این کاراکترها می توانند تقریبا هر ترکیبی از حروف، اعداد، کاراکترهای بدون نقطه گذاری باشد به دلایلی که فراتر از محدوده این پست است، بهترین توصیه ای که می توانم به شما بدهم این است که متغیر خود را با یک نام شروع کنید. و به یاد داشته باشید، شما نمیتوانید نام متغیر خود را با یک شماره شروع کنید! برخی از کاراکترهای  رایج که می بینم افرادی ...

ایجاد و مدیریت متغیرها با استفاده از SPSS ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

در سال 1968، SPSS برای بسته های آماری  علوم اجتماعی بود، اما این روش تجزیه و تحلیل داده ها از آن زمان به طور گسترده ای توسط بسیاری از زمینه های دیگر نیز پذیرفته شده است. SPSS می تواند برخی از گزینه ها جهت کار با داده ها را ارائه دهد، اما تنها اگر شما پرسشنامه یا داده های پایان نامه و مقالات  خود را برای استفاده از این نرم افزار جمع آوری و  تنظیم کرده اید. SPSS می تواند یک ابزار عالی برای شما باشد که می خواهید بینش پیشرفته تری را در مورد نتایج بررسی خود به دست آورید ...

SPSS چیست؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

SPSS چیست؟ SPSS برای Package آماری علوم اجتماعی است و توسط محققین مختلف برای تجزیه و تحلیل داده های پیچیده آماری استفاده می شود. بسته نرم افزاری SPSS برای مدیریت و تجزیه و تحلیل آماری داده های علوم اجتماعی ایجاد شده است. این  نرم افزار در ابتدا در سال 1968 توسط SPSS Inc. راه اندازی شد و بعد از آن در سال 2009 توسط IBM منتشر شد. آمار رسمی IBM SPSS Statistics نامیده می شود، بیشتر کاربران به عنوان استاندارد جهانی برای تجزیه و تحلیل داده های علوم اجتماعی هنوز به SPSS مراجعه می ...

انجام خدمات حرفه ای اس پی اس اس(Professional SPSS Servi ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

خدمات SPSS ما عبارتند از:      طراحی پرسشنامه      جمع آوری داده های      تنظیم فرضیات و اهداف      ورود به پایگاه داده SPSS، تمیز کردن و ادغام      تعریف متغیر      تجزیه و تحلیل آماری بر اساس نیازهای شما      نوشتن گزارش تفسیری      ارائه خروجی و داده ها در زمان مشخص شده    ما مفتخریم که به شما ا ...

یک کارشناس spssاستخدام کنید ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تجزیه و تحلیل داده ها برای پایان نامه/ یک کارشناس استخدام کنید آیا شما یک محقق پیشرفته هستید که نیاز به استخدام یک متخصص تجزیه و تحلیل داده ها دارید؟ شرکت ما شناخته شده است که ارائه بهترین خدمات تجزیه و تحلیل داده ها را به محققان و دانش آموزان که به دنبال بسته های آماری با تجربه متخصصان علوم اجتماعی در تجزیه و تحلیل داده ها هستند ارائه می دهد. برای بسیاری از دانشجویان در سال های آخر، لازم است که مقالات پژوهشی، پایان نامه ها، یا پروژه های سنگین را ارائه نمایند. تجزیه و تحلیل داده ها پر ...

سؤالات سنجش مطلوبیت کل مدل ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

سؤالات سنجش مطلوبیت کل مدل شماره سؤالات سنجش مطلوبیت مدل میزان موافقت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 1 الگوی طراحی شده دارای جامعیت (توجه به همه ویژگی­ها) است       ...

حجم نمونه لازم برای انجام معادلات ساختاری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

      در مورد حجم نمونه لازم برای انجام معادلات ساختاری در میان محققان ،اجماعی وجود ندارد. بعضی از محققان با این استدلال که “روش مدل سازی معادلات ساختاری” تا حدود زیادی با برخی جنبه های رگرسیونی چند متغیری شبیه است،استفاده از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری ، برای تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادلات ساختاری را پیشنهاد می کنند. ۵q<=n<=15q که در آن : q=تعداد متغیرهای مشاهده شده (گویه های پرسشنامه) و n حجم نمونه است. ب ...

نظريه کنترل خويشتن رم ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نظريه کنترل خويشتن رم: اين مدل نظري با مشاهدات آزمايشي شروع شد که نشان مي دادند که همبستگي ناچيزي بين عملکرد واقعي و ارزشگذاري آزمودني‌ها و نيز بين عملکرد و ميزان پاداشي که به خود مي‌دهند، وجوددارد. آزمودني‌هايي که به خودشان رتبه هاي پايين موفقيت و نمرات پايين خود- پاداش دهي دادند، عملکردشان از کساني که ميزان پاداش زيادي به خود داده و عملکردشان را بالا ارزشگذاري کرده بودند، بدتر نبود (کلارک و فربورن؛ترجمه: کاوياني، 1380).  رم بر همين اساس معتقد است که کنترلي که افر ...

نظريه‌هاي افسردگي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نظريه‌هاي افسردگي نظريه زيستي: ارقام بدست آمده از بررسي هاي دوقلوهاي يک تخمکي حاکي از ميزان تشابه يا همگامي 70 درصد، در دوقلوهاي دوتخمکي 20 درصد و در دوقلوهاي يک تخمکي که جدا از يکديگر بزرگ شده اند 66 درصد است. يافته هاي حاصل از بررسي فرزندخوانده ها نيز تاييد گر تاثير عوامل ارثي در سبب شناسي اين اختلال است.بررسي خانوادگي در مورد افراد مبتلا به اختلال يک قطبي، نشانگر افزايش خطر ابتلاي خانوادگي به اختلال يک قطبي است و خطر کلي ابتلا براي بستگان درجه اول حدود 7 درصد است. هر چه سن شيو ...

مداخله‌هاي در بر گيرنده ذهن‌آگاهي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مداخله‌هاي در بر گيرنده ذهن‌آگاهي   رفتار درماني ديالكتيك[1] : رفتاردرماني ديالكتيك (DBT) رويكردي چندوجهي به درمان اختلال شخصيت‌مرزي است (لينهن، 1993). اين روش بر جهان‌بيني ديالكتيكي استوار است كه در آ‌ن فرض مي‌شود، واقعيت  از نيروهاي متضاد تشكيل شده است. تركيب اين نيروها منجر به واقعيت جديدي مي‌شود كه به نوبة خود از نيروهاي متضاد در يك فرآيند مستمر تغيير تشكيل مي‌شود. در DBT مركزي‌ترين ديالكتيك، رابطة بين پذيرش و تغيير است. ...

مداخله‌هاي مبتني بر ذهن‌آگاهي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مداخله‌هاي مبتني بر ذهن‌آگاهي 1. كاهش استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي MBSR:[1] MBSR در پزشکي رفتاري[2] براي طيف گسترده‌اي از بيماران داراي درد مزمن و اختلال‌هاي مرتبط با استرس ايجاد شد. اين برنامه به عنوان يك دوره 8 تا 10 هفته‌اي براي گروههاي بالاي 30 نفر كه در هر هفته 5/2-2 ساعت براي گرفتن آموزش و تمرين ذهن‌آگاهي جمع مي‌شوند، تشكيل مي‌شود. و نيز در اين جلسات دربارة استرس و راههاي مقابله و تكاليف منزل بحث مي‌شود. چندين مهارت ذهن‌آگاهي د ...

پروتوکل درمانی ذهن آگاهی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

موضوع و رئوس مطالب جلسه اول      -انجام آزمون هاي BDI-DAS-ATQ-WHOQOL      -توضيح کامل پيرامون جهت گيري کلاس ذهن‌آگاهي هنگامي شروع مي‌شود که ما متوجه گرايش خود براي کار در قالب «راننده خودکار»‌ مي‌شويم و به اين نتيجه مي‌رسيم تا تلاش خود را براي بيرون آمدن از اين وضعيت انجام دهيم و نسبت به هر لحظه آگاهي يابيم. تمرين توجه سيار و هدفمند در سراسر بدن نشان مي‌دهد که چقدر اين کار ساده و سخت است. در شيو ...

ويژگي­هاي دوره منيك و هيپومنيك ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ويژگي­هاي دوره منيك و هيپومنيك: وجود دورة خلقي كه به طور غير عادي و مستمر بالا، فراگير يا تحريك پذير است و حداقل 1 هفته در دوره منيك و 4 روز در دوره هيپومنيك ادامه دارند. در طول اين دوره­ها، سه مورد از نشانه­هاي زير يا بيشتر ادامه مي­يابند (چهار مورد در صورتي كه خلق فقط تحريك پذير باشد): عزت نفس يا بزرگ منشي كاذب كاهش نياز به خواب پرحرفي بيش از حد پرش افكار يا شتاب افكار حواسپرتي افزايش فعاليت هدفمند يا بي­قراري رواني- حركتي ...

اختلال دوقطبي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اختلال دوقطبي[1]: تجربه شديد و بسيار اخلال­گر شعف افراطي، يا سرخوشي را شامل مي­شود كه احتمالاً جاي خود را به دوره­هاي افسردگي اساسي مي­دهد. ابراز تمام عيار نشانه­هاي افراطي كه تفكر، رفتار، و تهييج پذيري بسيار شديد را شامل مي­شوند و عملكرد اجتماعي يا شغلي را مختل مي­كنند. دوره منيك[2] نام دارد. در برخي موارد فرد مبتلا دستخوش نشانه­هاي روان‌پريشي نظير هذيان‌ها و توهمات مي­شود. امكان دارد فرد ،دوره مختلط[3] را نيز تجربه كند كه با دوره­ايي تقر ...

اختلال افسرده‌خويي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اختلال افسرده‌خويي: همه شكل­هاي افسردگي نشانه­هاي شديدي را كه تا اينجا بحث كرديم در بر ندارند. در برخي از افراد، افسردگي، غمگيني را شامل مي­شود كه به اندازه دوره افسردگي اساسي عميق يا شديد نيست و با اين حال كاملاً ناراحت كننده و با دوام است. افراد مبتلا به افسرده‌خويي دست كم به مدت 2 سال، به برخي از نشانه‌هايي كه افراد مبتلا به اختلال افسردگي اساسي تجربه مي­كنند، مانند اختلال در اشتها، خواب آشفتگي، انرژي كم يا خستگي، عزت نفس پايين، تمركز ضعيف، مشكل تصميم گير ...

اختلال افسردگي اساسي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اختلال افسردگي اساسي: اختلال افسردگي اساسي نشانه­هاي هيجاني دورة افسردگي اساسي، خلق ملول را در بر دارند كه شدت آن از نااميدي­هاي معمولي و هيجان­هاي غم­انگيز گاه و بيگاه زندگي روزمره بيشتر است. اين ملالت مي­تواند به صورت دلتنگي شديد يا بي­علاقگي زياد به جنبه­هاي قبلاً لذت بخش زندگي، پديدار شود. در برخي موارد، علت افسردگي، تجربه داغديدگي به خاطر از دست دادن فردي عزيز است. گرچه افسردگي شديد بعد از مرگ فردي عزيز، طبيعي است، اما چنانچه غم توانكاه بيش از حد طولاني با ...

ابعاد کيفيت‌زندگي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ويژگيها و ابعاد کيفيت‌زندگي عبارتند از: چندبعدي بودن،[1] ذهني بودن،[2] پويا بودن[3] چند بعدي بودن: کيفيت‌زندگي داراي ابعاد متفاوتي است که به هم مربوطند. به طور کلي 3 بعد کيفيت‌زندگي مربوط به سلامت، ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي مي باشند. -کيفيت‌زندگي از بعد جسمي: وجود انرژي و توان انجام فعاليت و مراقبت از خود است. -کيفيت‌زندگي از بعد اجتماعي: رابطه فرد با دوستان و خانواده، و عموم مردم را گويند که ابعاد آن شامل نقش ها، روابط اجتماعي، روابط جنسي، فعاليت&zw ...

تعاريف کيفيت‌زندگي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعاريف کيفيت‌زندگي: تعاريف کلي: کالمن[1] (1984) کيفيت‌زندگي را گستره­اي مي‌داند که اميدها و آرزوها در آن به تجربه درمي‌آيند. فرانز و پاور[2] (1985) کيفيت‌زندگي را رضايت يا عدم رضايت از ابعادي از زندگي فرد مي داند که براي او مهم هستند.گرانت و همکاران[3] (1990) کيفيت زندگي را با ارزيابي مثبت يا منفي فرد از مشخصه ها و خصوصيات زندگي خود در ارتباط مي‌داند.مرکز ارتقا سلامت دانشگاه تورنتو کيفيت‌زندگي را امکانات، فرصتها و محدوديتهايي که هر فرد در ...

کيفيت‌زندگي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

کيفيت‌زندگي تاريخچه:  مفهوم کيفيت‌زندگي به ارسطو بر مي‌گردد. وي شادي را به صورت حالت وي‍ژه­اي از فعاليت‌هاي والاي روح توضيح مي‌دهد و عقيده دارد که خوشحالي نعمتي خدادادي است. لذا انساني كه شاد است به خوبي زندگي مي‌کند و خوب گام برمي­دارد (به نقل از: اندرسون و بوکهاردت[1]، 1999).      واژه کيفيت‌زندگي اولين بار توسط پيگو[2] در سال 1920 در کتابي در مورد اقتصاد و رفاه مورد‌ استفاده قرار گرفت. وي در آن کتاب در ...

تعیین شدت تاثیر میانجی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعیین شدت تاثیر میانجی  علاوه بر آزمون سوبل، برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره ای به نام VAF[1] استفاده می­شود که مقداری بین 0 و 1 را اختیار می­کند و هرچه این مقدار به 1 نزدیک تر باشد، نشان از قوی تر بودن تاثیر متغیر میانجی دارد. در واقع این مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل را می­سنجد. 1-Variance Accounted For   ...

آزمون سوبل ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون سوبل  علاوه بر مطالب ارائه شده در بالا برای آزمودن تاثیر یک متغیر میانجی، یک آزمون پرکاربرد به نام آزمون سوبل نیز وجود دارد که برای معناداری تاثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان متغیر دیگر به کار می­رود. در آزمون سوبل، یک مقدار Z-value دست می­آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از 1.96 ، می­توان در سطح اطمینان 95% معنادار بودن تاثیر متغیر میانجی را تایید نمود. ...

معیار GOF ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

معیار GOF[1] این معیار مربوط به بخش کلی مدل‌های معادلات ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار می‌توان برازش بخش کلی را پس از بررسی برازش بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری مدل کنترل نمود. وتزلس و همکاران[2](2009) سه مقدار 01/0، 25/0 و 36/0 را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای Gof معرفی نمودند (داوری و رضا زاده، 1392: 98). 2-Goodness of  Fit 3-Wetzels et al   ...

معیار تغییرپذیری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

معیار تغییرپذیری[1] این معیار نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخص‌های یک سازه‌ی درون‌زا است که از یک یا چندسازه‌ی برون‌زا تأثیر می‌پذیرد. هر قدر که مقدار این معیار بیشتر باشد، برازش مدل ساختاری مدل نیز بیشتر است. 1-Redundancy  

معیار Q2 ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

معیار Q2 این معیار که توسط استون و گیزر[1](1975) معرفی شد، قدرت پیش‌بینی مدل را مشخص می‌سازد. بدین معنی که اگر در یک مدل، روابط بین سازه‌ها به درستی تعریف شده باشند، سازه‌ها قادر خواهند بود تا تأثیر کافی بر شاخص‌های یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیه‌ها به درستی تأیید شوند. هنسلر و همکاران[2](2009) در مورد شدت قدرت پیش‌بینی مدل در مورد سازه‌های درون‌زا سه مقدار 02/0، 15/0 و 35/0 را تعیین کردند (داوری و رضا زاده، 1392: 96). 2-St ...

معیار اندازه تأثیر (f2) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

معیار اندازه تأثیر (f2) این معیار که توسط کوهن[1](1988) معرفی شد، شدت رابطه‌ی میان سازه‌های مدل را تعیین می‌کند. و از شاخص R2 در تحلیل رابطه‌ی میان سازه‌ها کمک می‌گیرد. طبق نظر کوهن، مقادیر 02/0، 15/0 و 35/0 به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه‌ی دیگر دارد (داروری و رضا زاده، 1392: 94). 1-Cohen   ...

معیار R Squares یا R2 ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

معیار R Squares یا R2 معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری مدل‌سازی معادلات ساختاری به کار می‌رود و نشان از تأثیری دارد که ‌یک متغیر برون‌زا بر یک متغیر درون‌زا می‌گذارد. هرچه مقدار این ضریب بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین[1](1998) سه مقدار 19/0، 33/0 و 67/0 را به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی می‌کند (داوری و رضا زاده، 1392: 92). 1-Chin   ...

ضرایب معنی‌داری Z (مقادیر t-value) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ضرایب معنی‌داری Z (مقادیر t-value) با استفاده از این مقدار می‌توان صحت رابطه‌ها را در مدل سنجید. با توجه به در نظر گرفتن سطح اطمینان 95% در صورتی که مقدار این اعداد از 1/96 بیشتر شود می‌توان صحت رابطه‌ی بین سازه‌ها را نتیجه گرفت (حنفی‌زاده و زارع، 1391: 72).

روایی واگرا ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

روایی واگرا به منظور ارزیابی این نوع روایی از دو روش استفاده می‌شود: 1) ماتریس بارهای عاملی متقابل 2) روش فورنل و لارکر. روش اول، میزان همبستگی بین شاخص‌های یک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص‌ها با سازه‌های دیگر را بررسی می‌کند و روش دوم به مقایسه‌ی میزان همبستگی یک سازه با شاخص‌هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه‌ها می‌پردازد.  در روش دوم، بزرگ‌تر بودن جذر مقادیر AVE هر سازه از همبستگی آن سازه با سازه‌های دیگر نش ...

روایی همگرا ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

روایی همگرا طبق گفته‌ی گیفن[1](2005) روایی همگرایی، همبستگی زیاد یک سازه با شاخص‌های خود را نشان می‌دهد. بدین منظور از شاخص میانگین واریانس استخراج شده[2](AVE) استفاده می‌شود. مقدار این شاخص نیز، از 0 تا 1 متغیر است که مقادیر قابل قبول بالاتر از 05/ می‌باشند (حنفی‌زاده و زارع، 1391: 61). 4-Gefen 5-Average Variance Extracted   ...

مقادیر اشتراکی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقادیر اشتراکی[1] این معیار نشان می‌دهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخص‌ها (سؤالات) توسط سازه‌ی مرتبط خود تبیین می‌شود (داوری و رضا زاده، 1392: 89). مقدار مطلوب بزرگ‌تر یا مساوی 5/0 می‌باشد. برخی نیز 4/0 را ذکر کرده‌اند. با این وجود با توجه به مبانی نظری تحقیق اقدام به حذف شاخص‌هایی می‌شود که مقادیر اشتراکی آن­ها کم‌تر از 4/0 است. 3-Communality   ...

تاریخچه تست MBTI (MYERS - BRIGGS TYPE INDICATOR) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تاریخچه تست MBTI (MYERS - BRIGGS TYPE INDICATOR) تیپ نمای مایرز- بریگز که اختصاراً  MBTI نامیده می شود یک ابزار سنجش شخصیت است که تمایلات و گرایشهای فرد را مشخص می سازد و نتایج ان تفاوت های ارزشمندی را بیت افراد سالم و طبیعی مشخص می سازد. تیپ نمای مایرز بریگز به افراد کمک می کند که خودشان، انگیزه ها، توانایی های موجود و بالقوه شان را بشناسند( کندی و کندی،  [1]2004).  کاتارين کوک بريگز[2] ، به شباهت‌ها و تفاوت‌هاي موجود بين شخصيت‌ها علاقه داشت و مطالعه&zwn ...

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد.   اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی اصل ۱٫ شرط معکوسی (Reciprocal Condition): اگرترجیح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر n/1خواهد بود. اصل ۲٫ همگنی (Homo ...

رگرسیون چیست ؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

رگرسیون چیست ؟  بیش از 100 سال پیش در سال 1877 فرانسیس گالتون (Francis Galton) در مقاله ای که در همین زمینه منتشر کرد اظهار داشت که متوسط قد پسران دارای پدران قد بلند ، کمتر از قد پدرانشان می باشد . به نحو مشابه متوسط قد پسران دارای پدران کوتاه قد نیز بیشتر از قد پدرانشان گزارش شده است. به این ترتیب گالتون پدیده بازگشت به طرف میانگین را در داده هایش مورد تأکید قرار داد . برای گالتون رگرسیون مفهومی زیست شناختی داشت اما کارهای او توسط کارل پیرسون (Karl Pearson) برای ...

آزمون های پارامتریک ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون های پارامتریک (parametric tests) به ساده ترین بیان باید گفت که برای سنجش فرضیه هایی که متغیر آن ها کمی است از آمار پارامتریک استفاده می شود. متغیر های کمی به علت کمی بودن و واحد پذیر بودن از این ویژگی برخورد دارند که آنها را میانگین پذیر و انحراف معیار پذیر می کنند و به دلیل همین ویژگی معمولا برای استفاده از آزمون های پارامتریک، پیش فرض هایی لازم است که از آن جمله نرمال بودن توزیع جامعه است زیرا در حالتی که توضیع جامعه نرمال نباشد، میانگین و انحراف معیار، نمایی وا ...

تحلیل آماری با اسمارت پی ال اس ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نرم افزار مدل یابی اسمارت پی ال اس smart-pls از بین نرم افزارهای معرفی شده SmartPLS   یکی از نرم افزارهای عمده و مهم مدل یابی مسیر با استفاده از PLS می باشد. بنابر گزارش سایت SmartPLS.de بیش از 10000 کاربر در جهان از این نرم افزار استفاده می کنند. این نرم افزار به علت داشتن رابط گرافیکی کاربر بسیار ساده و قابلیت های تحلیلی گسترده به یکی از محبوب ترین نرم افزارها در این زمینه بدل شده است.   نگاهی به قابلیت های نرم افزار SmartPLS : Smart ...

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) چیست؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) چیست؟   فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه 1970 ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می‌پردازد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار ...

رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) مدل‌سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روش‌های آماری است که ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می‌سازد. قدرت این تکنیک در توسعه‌ی نظریه‌ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستم‌های اطلاعاتی شده است. طبق گفته‌ی بیرنا[1] (2010)، علت نام‌گذاری این روش به  SEMبه دو دلیل است: 1) روابط میان متغیرها در این روش با ...

رگرسیون لجستیک ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

رگرسیون لجستیک در مباحث مرتبط با مدل‌های رگرسیونی، زمانی که متغیر پاسخ دو حالتی باشد، استفاده از روش‌های معمول رگرسیون خطی با مشکلاتی مواجه خواهد بود. استفاده از رگرسیون لجستیک برای وضعیت هایی که هدف آن براورد مفاهیمی چون "رخ دادن" یا "رخ ندادن" یک اتفاق باشد، یک انتخاب عالی و بی عیب و نقص است. زنده ماندن بیمار در طی درمان، بیمار شدن یک فرد، طی نمودن موفقیت آمیز دوره آموزشی توسط دانش آموز و … همگی مثال‌هایی از این نوع می باشند که معیار اندازه ...

آزمون ناهمسانی واریانس ها ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

یکی از پیش‌فرض‌های اجرای آزمون رگرسیون، همسانی واریانس در مقادیر خطا است. برای بررسی واریانس‌ها می‌توانیم اقدامات زیر را انجام دهیم. الف- استفاده از آزمون Leven ب- بررسی پراکندگی مشاهدات با استفاده از نمودار جعبه‌ای یا هیستوگرام به طور کلی تحلیل واریانس بر سه نوع است که عبارتند از: تحلیل واریانس یک طرفه- که در ان تاثیر یک متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته بررسی می شود. تحلیل واریانس دوطرفه: که در ان تاثیر دو متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابست ...

تحلیل واریانس دو طرفه ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تحلیل واریانس دو طرفه یا تحلیل واریانس عاملی تحلیل واریانس دو طرفه یا تحلیل واریانس عاملی نسخه گسترده تر تحلیل واریانس یک طرفه یا تک عاملی محسوب می شود. در این نوع آزمون می توان از دو یا چند متغیر مستقل استفاده کرد. معمولا تحلیل واریانس دو طرفه در تحقیقات تجربی استفاده می شود که در آن تحقیقات هر عامل از یک جفت تشکیل شده باشد و با جفت های عامل دیگر جور باشد. این امر به محقق کمک می کند تا بتواند تک تک متغیر ها را بررسی کند و هم تاثیر متغیرها بر یکدیگر را مورد ارزیابی قرار دهد. مدل های عاملی ...

انواع آزمون تحلیل واریانس ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

  داده های کیفی اسمی داده رتبه ای و یا داده کمی غیر نرمال داده کمی و دارای توزیع نرمال هدف آزمون نسبت آزمون میانه آزمون میانگین و انحراف معیار توصیف یک گروه آزمون خی – دو یا آزمون دو جمله ای آزمون ویلکاکسون آزمون یک نمونه ای ...

رگرسیون خطی به روش کمترین مجذورات دومرحله‌ای (TSLS) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

رگرسیون خطی به روش کمترین مجذورات دومرحله‌ای (TSLS) اگر بخواهیم واژه رگرسيون(Regression) را از لحاظ لغوی تعریف نماییم ، این واژه در فرهنگ لغت به معني پسروی، برگشت و بازگشت است. اما اگر آن را از دید آمار و ریاضیات تعریف کنیم اغلب جهت رساندن مفهوم "بازگشت به يک مقدار متوسط يا ميانگين” به کار مي رود. بدين معني که برخي پديده ها به مرور زمان از نظر کمي به طرف يک مقدار متوسط ميل مي کنند. رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای یک روش پیشرفته رگرسیونی برای پوشش مدل هایی است که خاصیت ...

رگرسیون خطی به روش کمترین مجذورات معمولی (OLS) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

رگرسیون خطی به روش کمترین مجذورات معمولی (OLS) در بین مدل‌هاي رگرسیون متداول، روش حداقل مربعات معمولي، ساده ترین و مرسوم‌ترین روش است. طرح اولیه این روش معمولا با OLS نشان داده مي‌شود. زیربناي فکري روش حداقل مربعات معمولي این است که ضرایب مدل مقادیري اختیار کنند که مدل رگرسیون نمونه بیشترین نزدیکي را به مشاهدات داشته باشد، به عبارت دیگر کمترین انحراف را از مشاهدات فوق نشان دهد. در مدل سازي مکاني با روش OLS فرض مي‌شود که ضرایب یا پارامتراهاي مدل آماري نسبت به مکان (مختص ...

آمار توصیفی در ایویوز ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آمار توصیفی در ایویوز یکی از راه‌های برای انجام و تحلیل امار توصیفی در ایویوز استفاده از مسیر زیر است: Quick-Group Static-Descriptive Statistic- Common Sample                                                     &nb ...

وارد کردن داده‌ها در ایویوز ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

وارد کردن داده‌ها در ایویوز وارد کردن داده‌ها در ایویوز می‌تواند به سه روش صورت گیرد که عبارتند از: 1- وارد کردن داده‌ها از طریق صفحه کلید (تشکیل سری و گروه)، 2- وارد کردن اطلاعات از طریق کپی کردن و چسباندن و 3- وارد کردن داده‌ها از طریق اکسل و ایمپورت کردن آن‌ها. فرض کنید داده‌های مربوط به سه صنعت سیمان، دارویی و غذایی در طی سال‌های 2015-2010 به شرح زیر باشد: Year Industry Ep ...

آزمون جارک برا ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون جارک برا در هنگام استفاده از روش رگرسیون، نرمال بودن جملات پسماند در مدل برازش شده از اهمیت به سزایی برخوردار می‏باشد. یکی از آزمون‏هایی که نرمال بودن جملات پسماند را مورد آزمون قرار می‏دهد آزمون جارک-برا است. بنابراین در این آزمون، فرض های ذیل تدوین می شود. جملات پسماند دارای توزیع نرمال استH0 :    جملات پسماند دارای توزیع نرمال نیستH1 :    اگر مقادیر محاسباتی آماره جارک-برا (J-B) از مقدار بحرانی جدول کای‏دو بزرگتر نباشد، نرمال بودن ت ...

انواع داده‌ها ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

انواع داده‌ها: سه نوع گسترده از داده‌ها وجود دارند که در تحلیل کمّی داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که عبارتند از: 1- داده‌های سری زمانی، 2- داده‌های مقطعی و 3- داده‌های پنل. داده‌های سری زمانی داده‌های سری زمانی هم‌چنان که از نام آن‌ها برمی‌آید، داده‌هایی هستند که مربوط به یک یا چند متغیر که در طی زمان گردآوری شده‌اند، می‌باشند. داده‌های سری زمانی مرتبط با فراوانی خاص مشاهدات یا فراوانی جمع ارزش دا ...

همخطی در spss ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

هم خطي هم خطي وضعيتي است كه نشان مي دهد يك متغير مستقل تابعي خطي از ساير متغيرهاي مستقل ديگر در معادله خط رگرسيون است. اگر هم خطي در يك معادله رگرسيون بالا باشد، بدين معني است كه بين متغيرهاي مستقل هميستگي بالايي وجود دارد و ممكن است با وجود بالا بودن  مدل داراي اعتبار بالايي نباشد. به عبارت ديگر با وجود آن كه مدل خوب به نظر مي رسد ولي داراي متغيرهاي، مستقل معني داري نمي باشد. هم ­خطّی حالتی است که در آن بین دو متغیر پیش­بین، همبستگی قوی وجود دارد. هم­ خطّی چندگانه حا ...

ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

همبستگی شدت وابستگی دو متغیر نسبت به یکدیگر را همبستگی می‌نامند. هدف روش‌های همبستگی بررسی میزان رابطه بین دو یا چند متغیر است. همبستگی صرفا نشان دهنده میزان رابطه خطی بین دو متغیر است. مقدار همبستگی بین 1+ و 1- می‌باشد. همبستگی مثبت به معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر و همبستگی منفی به معنای وجود رابطه معکوس بین دو متغیر است. معمولا همبستگی بیش از 50% به عنوان همبستگی قوی بین دو متغیر در نظر گرفته می‌شود. چنانچه همبستگی بین دو متغیر 1+ یا 1- باشد به معنای همبستگی ...

چولگی و کشیدگی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

الف- یافته های توصیفی: پژوهشگر در توصیف اطلاعات کمی از آمار توصیفی کمک می گیرد. در آمار توصیفی به بررسی شاخص هایی همچون: فراوانی، درصد، نما، میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار، دامنه، چولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر نمره ها پرداخته می شود. 1- نما: یک اندازه گرایش مرکزی است سطح سنجش اسمی به کار میرود و مقداری است که در یک توزیع دارای بیشترین فراوانی است. 2-میانه: مقداری است که حجم آماری یا نمونه ی آماری را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. به طوری که نیمی از اعداد بالای آن و نیمی دیگ ...

آزمون استقلال خطاها در رگررسیون ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون استقلال خطاها يكي از مفروضات رگرسيون، مستقل بودن خطاها از يكديگر است. خطاها همان تفاوت بين مقادير واقعي و مقادير پيش بيني شده توسط معادله رگرسيون هستند. در صورتي كه خطاها با يكديگر همبستگي داشته باشند، امكان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. به منظور بررسي استقلال خطاها از يكديگر از آزموني به نام آزمون دوربين واتسون استفاده می‌شود. اگر همبستگي بين خطاها را با ρ نشان دهيم در اين صورت آماره دوربين واتسون به كمك رابطه DW = 2(1 – ρ) محاسبه می‌شود. همواره مقدار ا ...

شناسايي و حذف داده هاي دور افتاده ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

شناسايي و حذف داده هاي دور افتاده در مقالات مقدماتي آموزش SPSS در مورد داده هاي دور افتاده بر روي نمودار جعبه اي توضيح كافي داده شد. اينك در تحليل رگرسيون و در كادر محاوره Linear Regression: Statistics به كمك گزينه Case wise diagnostics مي توان داده هاي دور افتاده اي را كه از خط رگرسيون داراي فاصله معيني هستند، در مدل رگرسيون شناسايي و حذف كرد. سپس دوباره مدل رگرسيون را اجرا كرده و شاهد نتايج بهتري بود. مثال: فرضیه 1: بین رتبه نقد شوندگی شرکت و قیمت پایانی سهام آن رابطه مثبتی وجود دار ...

فرمول های مهم در آمار ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

در ادامه مهمترین فرمول های مورد استفاده در آمار آورده شده است   Parameters Population mean = μ = ( Σ Xi ) / N Population standard deviation = σ = sqrt [ Σ ( Xi - μ )2 / N ] Population variance = σ2 = Σ ( Xi - μ )2 / N Variance of population proportion = σP2 = PQ / n Standardized score = Z = (X - μ) / σ Population correlation coefficient = ρ = [ 1 / N ] * Σ { [ (Xi - μX) / σx ] * [ (Yi ...

آمار و ریاضی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

كليت آمار و رياضي کلمه آمار و داده ها باهم مترادف هستند .به عبارت ديگر آمار يعني اعداد مربوط به  دنياي ما ونتيجه گيري از آنها براي کشف واقعيتها. آمار ازنظر تاريخي از راه سرشماري وکسب ماليات وجدول هاي مرگ مير آغازشدو به صورت آمار جديد براي کشف حقايق به کمک داده ها به علوم وعلوم اجتماعي راه يافت .بنابراين آمار با تجربه ومشاهده محض روندي ديگر داشته است . با اينكه مفاهيم رياضي مانند جمع وتفريق وقضايايي مهم مانند قضيه فيثاغورث، ابتدا براساس تجربه ومشاهده بوده اند بعدها مطلق گرايان با تلاش ...

علم آمار ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مختصري از تاريخچه علم آمار واژه آمار از كلمه لاتين Status سرچشمه گرفته است كه به معناي حالت, وضع يا موقعيت مي باشد.از اين واژه به عنوان ريشه واژه هاي Stato (دولت)، Statista (دولت شناسي يا كسي كه اطلاعات راجع به دولت دارد)، Statistica (آمار)، كه مجموعه معين راجع به دولت مي باشد، به وجود آماده است. علم آمار همانند هر علم ديگر، در نتيجه نيازهاي بشر بوجود آمده است و تاريخي غني دارد بطوريكه از دورانهاي گذشته تا كنون رشد و تكامل آن ادامه يافته آست. سرشماريهاي بسيار ابتدايي كه به هيچ رو ...

آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک چیست؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک چیست و چه موقع از آن استفاده می کنیم؟ برای تعریف آزمون های ناپارامتریک ابتدا باید تعریفی از آزموهای پارامتریک داشته باشیم آزمون های پارامتریک: آزمون هاي پارامتريک، آزمون هاي هستند که توان آماري بالا و قدرت پرداختن به داده  هاي جمع آوري شده در طرح  هاي پيچيده را دارند.استفاده از آزمون های پارامتریک مستقیما وابسته به ویژگی جمعیت و یا آماره جامعه می باشد به این دلیل باید ویژگی های جامعه مورد نظر را داشته باشند . به طور مثال وقتی ما دو نمونه ...

کلمات تخصصی آماری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

  از واژه های تخصصی زیر می توانید در خروجی های نرم افزار خود استفاده کنید   واژه نامه آماري[1]   آزاد توزيع........................................................................................................ distribution-free آزمايش................................................................................................................. experiment آزمايش كنترل شده........................................................................ cont ...

کلمات تخصصی آماری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

  از واژه های تخصصی زیر می توانید در خروجی های نرم افزار خود استفاده کنید   واژه نامه آماري[1]   آزاد توزيع........................................................................................................ distribution-free آزمايش................................................................................................................. experiment آزمايش كنترل شده........................................................................ cont ...

مدل مفهومی،مدل صفر،مدل اشباع شده ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل مفهومی،مدل صفر،مدل اشباع شده مدل مفهومی یا مدل تدوین شده مدلی است که، پژوهشگر پس از بررسی، ارزیابی  و تحلیل مبانی نظری و مطالعات انجام شده در باب موضوع مورد مطالعه به تدوین آن اقدام می نماید و دارای مراحلی زیر است: تعیین موضوع مورد مطالعه بررسی نظریات و تئوریها در باب موضوع مورد مطالعه بررسی مطالعات انجام شده در باب موضوع مورد مطالعه استخراج متغیرهای اصلی تعیین روابط بین متغیرها تدوین مدل تبیین مدل وجود چارچوب نظری منطقی در باب مد ...

روش­های نمونه­ گیری احتمالی و غیر احتمالی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

روش­های نمونه گیری غیر احتمالی در پژوهش­های پزشکی و غیرپزشکی، بسیار اتفاق می­افتد که پژوهشگر نمی­تواند نمونه­ای انتخاب کند که معرف جامعه باشد. موارد استفاده آن در مطالعات مقدماتی یا در پژوهش­هایی است که برای بررسی مشکلات احتمالی یک پژوهش خاص در محیطی محدود می­باشد که دو مورد از رایج­ترین روش­ها در زیر آورده شده است:   نمونه گیری آسان در این نوع نمونه گیری، پژوهشگر از نمونه­های در دسترس استفاده می­کنند. مثل استفاده پزش ...

انواع متغير بر اساس نقش در پژوهش ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

انواع متغير بر اساس نقش  در پژوهش: متغير مستقل[1]: به متغيري گفته مي‌شود كه از طريق ان متغير وابسته تبيين و پيش‌بيني مي‌شود. به اين متغير، متغير محرك يا درون داد گفته مي‌شود و متغيري است كه توسط پژوهشگر اندازه‌گيري و دستكاري يا انتخاب مي‌شود تا تاثير و رابطه آن با متغير ديگر اندازه‌گيري شود. متغير وابسته[2]: متغير وابسته، متغير پاسخ، برون داد يا ملاك است و عبارت است از وجه يا جنبه‌اي از رفتار يك ارگانيزم كه تحريك شده است ...

نمودار پراكندگي در spss ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نمودار پراكندگي  از این نمودار برای بررسی پراکندگی یک یا چند متغیر کمی و ارتباط آنها باهم استفاده می شود. در نمودار پراکندگی زیر ، ارتباط قد و وزن بیماران نشان داده شده است. از شکل پراکندگی داده ها به نظر می رسد با افزایش قد بیماران ، وزن آنها نیز افزایش می یابد. خط مستقیمی که بر روی نقاط کشیده شده است خط برآورد رابطه این دو متغیر است.  از این نمودار برای بررسی پراکندگی یک یا چند متغیر کمی و ارتباط آنها باهم استفاده می شود. در نمودار پراکندگی زیر ، ارتباط قد و وزن بیماران نش ...

نمودار جعبه‌اي در spss ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نمودار جعبه‌اي نمودار جعبه‌اي زماني كه هدف تأكيد بر نقاط مشخصي از توزيع مي‌باشد از اين شيوه براي ارائه اطلاعات استفاده مي‌شود. نقطه وسط يك توزيع عبارت از عددي است كه توزيع را به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌كند(میانه) . اولين چارك (first quartile) و سومين چارك (third quartile) به ترتیب 25% و 75% از داده ها را از هم جدا می کنند. از این سه شاخص در تشكيل نمودار جعبه‌اي استفاده می شود. ...

نمودار هیستوگرام درspss ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اطلاعات مربوط به توزیع یک متغیر کمی را می توان با استفاده از یک هیستوگرام نمایش داد: هيستوگرام مربوط به سن بيماران ترسيم شده است(شکل 16). هيستوگرام معمولاً داراي محور افقي:X ، و محور عمودي يا قائم، Y، مي‌باشد كه روي محور افقي متغیر مورد نظر و روي محور قائم تعداد يا درصد مقادير مشاهدات منظور مي‌گردد. به كار بردن تعداد يا درصد در هر گروه بستگي به هدف پژوهشگر دارد. مثلاً، از هيستوگرام درصدي زماني استفاده مي‌شود كه دو هيستوگرام با تعداد متفاوت بخواهند مورد مقايسه قرار ...

تعریف مفهومی و عملیاتی چیست؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

سازه‌ها و متغیرها را می‌توان به دو صورت «تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی» تعریف کرد. تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه‌های دیگر اشاره دارد و به عبارت دیگر، در این تعریف، از واژه‌های انتزاعی و ملاک‌های فرضی استفاده می‌شود. این نوع تعریف، به شناسایی ماهیت یک پدیده کمک می‌کند و نقش مهمی را در فرایند منطقی تدوین فرضیه‌ها ایفا می‌کند. تعریف مفهومی را باید به تعریف عملیاتی تبدیل کرده تا بتوان آن را مشاهده کرد؛ برای مثال، هوش را می&zwnj ...

روش تحقیق مشاهده ای ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مشاهده[1] : * منظور از مشاهده فقط ديدن نيست بلكه روشى است كه با هواس پنجگانه كار مي كند.مشاهده نمونه اي كه محقق را به مقصود مى رساند. * يكي از روشهاى جمع آوري اطلاعات مي باشد كه پژوهشگر طى آن به ثبت و ضبط اطلاعات مربوط مي پردازد. * براي انجام درست تحقيق بايد دانست يك تحقيق درست كدام است.   *انواع مشاهده :   *مشاهده سيستماتيك: كه در واقع با برنامه ريزى انجام مى شود. *مشاهده غيرسيستماتيك:كه در واقع بدون برنامه ريزى انجام مى شود.   *مشاهده ب ...

روش تحقیق مشاهده ای ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مشاهده[1] : * منظور از مشاهده فقط ديدن نيست بلكه روشى است كه با هواس پنجگانه كار مي كند.مشاهده نمونه اي كه محقق را به مقصود مى رساند. * يكي از روشهاى جمع آوري اطلاعات مي باشد كه پژوهشگر طى آن به ثبت و ضبط اطلاعات مربوط مي پردازد. * براي انجام درست تحقيق بايد دانست يك تحقيق درست كدام است.   *انواع مشاهده :   *مشاهده سيستماتيك: كه در واقع با برنامه ريزى انجام مى شود. *مشاهده غيرسيستماتيك:كه در واقع بدون برنامه ريزى انجام مى شود.   *مشاهده ب ...

نمونه امتحان spss ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

 خودآزمایی 1- کدام متغير يک متغيرکمي پيوسته محسوب نمي شود؟ الف-  مدت زمان عمل جراحي ب- مقدار قند خون ج- تعداد حاملگي هاي قبلي يک بيمار د- وزن جواب : ج   2-کداميک از شيوه هاي نمايش داده ها نيست؟ الف- مرتب کردن داده ها ب- رسم جداول ج-  نمودارها د-  تستهاي آماري جواب د   3- کدام يک، از راه هاي بررسي نرمال بودن توزيع نمي باشد؟ الف- مقايسه با منحي هاي نرمال ب-  تقاضاي رياضي ج-  تستK-S ...

کار با نرم افزار SPSS ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

کار با نرم افزار SPSS پس از مقدمه ای که در مورد آمار توصیفی ارایه شد توضیح در مورد نحوه کار با نرم افزار SPSS را  شروع می کنیم. نحوه نصب‌ كردن نرم‌افزار 1- CD دوره آموزشي را در درايور CD-Rom قرار دهيد و قبل از آنكه Autorun شود و دوره آموزشي شروع شود، روي آيكونCD-Rom در My Computer راست كليك كنيد و گزينه explore را انتخاب نماييد. 2- پس از مشخص شدن محتويات CD-Rom روي فولدر SPSS کليك كنيد. 3- در داخل فولدر SPSS، روي فايل setup.exe كليك نماييد و منتظر ...

مفهوم چولگي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مفهوم چولگي شكل توزيع داده‌ها خيلي مهم است. منظور از چولگي انحراف توزيع داده‌ها از ميانگين به يك طرف و جمع شدن آن به سمت راست يا چپ مي‌باشد که با رسم هيستوگرام از داده‌ها مشخص مي‌شود. آيا شكل توزيع نسبت به ميانگين قرينه است يا چولگي (skewness) به راست يا چپ دارد؟ اگر اكثر مشاهدات در يك جهت (خواه در جهت مقادير كوچك يا در جهت مقادير بزرگ باشد)، توزيع را توزيع چوله شده (skewed distribution) نامند. اگر مقادير دورافتاده از مركز، مقادير كوچك باشند، توزيع داراي چولگي ...

چند توصیه در مورد بررسی توزیع نرمال ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

             چند توصیه در مورد بررسی توزیع نرمال در مورد تك‌تك متغيرهاي يك مطالعه لازم نيست كه ما نرمال بودن آنها را بررسي نماييم. بلكه بر اساس مطالعات قبلي و مقاله‌هاي موجود كه متغيرهاي مورد نظر را گزارش نموده‌اند. مي‌توان در مورد نرمال بودن يا نبودن توزيع داده‌ها تصميم‌گيري نمود. در صورتيكه تعداد داده‌هاي ما زير 30 عدد باشد (حجم نمونه ما كمتر از 30 نفر ‌باشد) در مورد نرمال بودن ...

بررسي توزيع يك سري از داده‌ها ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بررسي توزيع يك سري از داده‌ها ويژگيهايی که توزيع نرمال دارد در انجام محاسبات و نتيجه‌گيري از داده‌ها كمك مي‌كند. پس در صورتي كه بتوان توزيع هر متغير را به حالت نرمال تبديل نمود و يا تبعيت توزيع متغير از حالت نرمال را اثبات كرد، مي‌توان از قوانين نرمال در مورد توزيع متغير مورد نظر نيز بهره جست. براي بررسي اين كه آيا يك متغير توزيع نرمال دارد يا نه، راههاي متعددي وجود دارد. مهمترين اين راهها عبارتند از: مقايسه‌هاي گرافيكي قضاياي رياضي تستهاي ...

توزيع نرمال ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

توزيع نرمال توزيع نرمال توزيعي است پيوسته، زنگوله‌اي شكل و متقارن كه از لحاظ نظري از دو طرف تا بي‌نهايت ادامه دارد (شكل9). شكل9- توزيع نرمال مثل هر توزيع پيوسته ديگر، سطح زير نمودار توزيع نرمال در هر فاصلة مشخص، احتمال مقادير واقع در آن فاصله را نشان مي‌دهد. ويژگي مفيد توزيع نرمال آن است كه در تمام توزيعهاي نرمال سطح زير منحني بين ميانگين و ميانگين + انحراف معيار ميزان ثابتي است. به عنوان مثال: 34 % از سطح زير منحني در فاصله میانگین  و میانگین+ یک انحر ...

مفاهيم توزيع و توزيع نرمال ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مفاهيم توزيع و توزيع نرمال هر پديده مورد بررسي مي‌تواند حالتها يا مقادير مختلفي داشته باشد. مثلاً اگر پديدة«شير و خط كردن يك سكه» را در نظر بگيريم، اين پديده مي‌تواند دو حالت«شير» و «خط» داشته باشد. پديدة«انداختن تاس» مي‌تواند 6 حالت داشته باشد. اگر پديدة مورد بررسي«قد دانش‌آموزان يك دبيرستان» باشد، حالتهاي ممكن تمام مقادير بين مثلاً 150 تا 200 سانتي‌متر خواهد بود. احتمال هر كدام از حالات يك پديده قابل ان ...

شاخص های مرکز و شاخص های پراکندگی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نمايش داده‌ها با استفاده از شاخصهاي آماري با كمك شاخصهاي آماري، ويژگي‌هاي داده‌هاي جمع‌آوري شده تعيين مي‌گردد. شاخصهاي آماري براي توصيف توزيع داده‌ها به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند: شاخصهاي مركزي شاخصهاي پراكندگي با كمك اين شاخصها توزيع داده‌ها از قبيل مركز داده‌ها، پراكندگي آنها و تقارن آنها تعيين مي‌شود.   شاخصهاي مركزي شاخصهايي هستند كه اطلاعاتي در مورد مركز پراكندگي داده‌ها و محل تجمع آنها به ما ...

مطالعه موردي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مطالعه موردي[1] : مطالعه موردي روشي براي تنظيم داده‏هاي اجتماعي به منظور نشان دادن واقعيت‏هاي اجتماعي است. در مطالعه موردي (case study) يك واحد اجتماعي به طور كامل مورد مطالعه‏ قرار مي‏گيرد. واحد مورد مطالعه ممكن است يك شخص، يك خانواده، يك گروه اجتماعي، يك نهاد اجتماعي يا يك جماعت باشد. هدف مطالعه موردي، شناختن دوره زندگي يا بخش مهمي از دوره زندگي يك واحد است. مطالعه موردي يك روش مطالعه طولي است كه رشد و توسعه را در طول زمان نشان مي‏دهد. مطالعه موردي دربارة يك فرد‏ ...

نمايش داده‌ها ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نمايش داده‌ها به صورت مرتب شده اين روش معمولاً هنگامي استفاده مي‌شود كه تعداد داده‌ها بسيار كم باشد.در بسیاری از مقالات گزارش مورد برای گزارش داده ها از این روش استفاده می شود.  به عنوان مثال اگر ما بخواهيم اطلاعات خود را در مورد ضريب هوشي چند بيمار مبتلا به سندرم down نشان دهيم شايد نشان دادن اعداد IQ به فرم روبرو كاملاً كافي باشد:   95 و 90و 80و 75و 70و 70و 50.   نمايش داده‌ها با استفاده از جداول اگر تعداد داده‌هاي ما بيشتر شوند م ...

آمار توصيفي(نمايش و تلخيص داده‌ها) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آمار توصيفي(نمايش و تلخيص داده‌ها) قبل از آنكه كار عملي با SPSS را توضيح دهيم لازم است با مفاهيم اصلي آمار آشنا شويم زیرا در اين دوره مقدماتي و سایر دوره‌هاي پيشرفته بعدی آشنايي با اين اصول آمار ضروري است. يكي از مراحل بررسي اطلاعات در آمار، خلاصه كردن و نمايش داده‌ها به بهترين نحو ممكن مي باشد. براي نمايش داده‌هاي جمع‌آوري شده از يك تحقيق راههاي مختلفي وجود دارد. مي توان داده‌ها را به همان ترتيب كه جمع شده‌اند نمايش داد. آنها را به ترتيب صعودي يا نز ...

متغير عددي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

متغير عددي مشاهداتي را كه تفاوت بين اعداد داراي معنا و مفهومي است، متغير عددي يا مشاهدات كمي گويند، زيرا كميّت يك شي را اندازه‌گيري مي‌نمايند. دو نوع متغير عددي شامل متغير عددي پيوسته و متغير عددي گسسته يا ناپيوسته وجود دارند؛ در مقياس عددي پيوسته، مقادير عددي كميّت مورد اندازه‌گيري به صورت پيوسته (مانند سن، قد، وزن و....) مي‌باشند، در حالي كه در مقياس عددي گسسته، مقادير عددي كميّت به صورت ارقام يعني عدد صحيح مي‌باشند‌0 مانند تعداد شكستگيهاي استخوان، تعداد ان ...

مقیاس اندازه گیری ترتيبي (رتبه‌اي) و کاربرد آن ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقياسهاي اندازه‌گيري  مقياس اندازه‌گيري يك تعيين كننده براي شيوة نشان دادن اطلاعات و همچنين خلاصه نمودن آنها است. همچنین مقياس اندازه‌گيري و دقت اندازه‌گيري صفت مورد مطالعه، روشهاي ممكن آماري براي تحليل داده‌ها را نيز مشخص مي‌سازد. بنابراين نحوه اندازه‌گيري صفات، يكي از مهمترين عواملي است كه قبل از انجام پژوهش به ناچار مي‌بايد مورد بررسي قرار دهيم. غالباً در پزشكي از سه مقياس: «اسمي»، «ترتيبي»، «عددي» اس ...

مقیاس اندازه گیری اسمی و کاربرد آن ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقياسهاي اندازه‌گيري  مقياس اندازه‌گيري يك تعيين كننده براي شيوة نشان دادن اطلاعات و همچنين خلاصه نمودن آنها است. همچنین مقياس اندازه‌گيري و دقت اندازه‌گيري صفت مورد مطالعه، روشهاي ممكن آماري براي تحليل داده‌ها را نيز مشخص مي‌سازد. بنابراين نحوه اندازه‌گيري صفات، يكي از مهمترين عواملي است كه قبل از انجام پژوهش به ناچار مي‌بايد مورد بررسي قرار دهيم. غالباً در پزشكي از سه مقياس: «اسمي»، «ترتيبي»، «عددي» اس ...

مقدمه ای بر spss ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقدمه ما روزانه با داده های زیادی روبرو می شویم که یا خام بوده و به صورت مجموعه ای از اعداد و ارقام خام می باشند و قابل استفاده نیستند مگر به صورت شاخصهای مشخص آماری جمع بندی شوند ؛ و یا به صورت شاخصهای آماری بوده، که لازم است با مفاهیم آماری کاملا آشنا باشیم تا بتوانیم این شاخصها را درک نموده یا از این شاخصها استفاده کنیم.  بنابراین برای تمام افراد لازم است تا با مفاهیم ساده آماری آشنا شوند تا بتوانند حجم بالای داده ها و اطلاعاتی که روزانه با آن در ارتباط هستند را ...

آموزش وارد کردن دادها در اکسل ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

در زیر طریقه وارد کردن داده ها در اکس آمده است تا باز شدن کامل عکس صبر بفرمایید

مشاوره شغلی:یک آگاهی جدید ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مشاوره شغلی:یک آگاهی جدید آگاهی فزاینده ای وجود دارد مبنی بر اینکه در حالی که رویکرد های ساده نگرانه به مشاوره شغلی ممکن است برای بعضی افراد کافی باشد،بسیاری از افراد مسائل شغلی خیلی پیچیده ای را به مشاورین ارائه می دهند وکمکی که نیاز دارند مستلزم این است که مشاور شغلی در مشاوره شخصی و شغلی هر دو خیلی وارد باشد.این آگاهی از یک سری منابع ناشی می شود.یکی از این منابع کاری است که تعدادی از محققین انجام داده اند.این کار پیشنهاد می کند که حداقل 16% تصمیم گیران شغلی به دلیل وجود مشکلات روا ...

تحلیل علمی مقاله علمی پژوهشی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

در مقاله زیر ساختارهای مقاله تفکیک شده است عنوان مقایسه تاب‫ آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‫ آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫ های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی   نوع تحقیق:علی مقایسه ای   ابزار پژوهش: ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد شامل 1- پرسشنامه تاب آوری کونور-دیویدسون (2003) و پرسشنامه اضطراب کتل(1975) است. اعتبار و پایایی : پرسشنامه تاب آوری کونور-دیویدسون (2003):این پرسشنامه به صورت ...

تعريف و مفهوم گردشگري روستايي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعريف و مفهوم گردشگري روستايي تعريف گردشگري روستايي كار چندان آساني نيست و توافقي درباره‌ي آن وجود ندارد. اين مسأله چند دليل دارد. ابتدا تعريف نواحي روستايي كه گردشگري روستايي در آن انجام مي‌شود، با دشواري همراه است، چراكه معيارهاي مورد استفاده توسط كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارند. دوم همه‌ي انواع گردشگري كه در نواحي روستايي صورت مي‌گيرد اساساً روستايي نيست، زيرا مي‌تواند ماهيت شهري داشته و تنها در نواحي روستايي واقع شده باشند، سوم اشكال مختلف گردشگري روستايي ...

مدل یابی معادلات ساختاری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل یابی معادلات ساختاری   مقدمه: روش شناسی لیزرل یا مدل یابی معادلات ساختاری در سال 1970 توسط کارل جورسکاگ که برای اولین بار مدل لیزرل را ارائه کرد، توسعه و گسترش یافت. کلمه LISREL از حروف اول کلمات Linear Structural Relations و به معنای روابط ساختاری خطی می باشد. امروزه تحت عناوین تحلیل های ماتریس کواریانس، مدل یابی معادلات ساختاری و لیزرل نیز نامیده می‌شوند. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک کلی تحلیل داده هاست که نسبت به رویکردهای سنتی تحلیل، مزایایی داشته و مقبولیت ...

ارتباطات سازماني ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

فصل دهم   ارتباطات سازماني   فرآيندهاي تصميم گيري يكي از اساسي ترين فعاليتها در سازمانها گرفتن تصميمات مي باشد. كه اين تصميمات ممكن است جهت راهبردي سازمان و يا صرفاً با فعاليتهاي روزانه كاركنان سرو كار داشته باشد اين تصميمات ممكن است بعد از ماهها جمع آوري اطلاعات و تبادل نظر و يا اينكه بدون هيچ توجه و بررسي در يك لحظه گرفته شوند . يا به تنهائي توسط افراد و يا در گروهها اتخاذ شوند . تصميمات در سطح كارايي شان با هم تفاوت خواهند داشت .     م ...

نظریه های تصمیم گیری مسیر شغلی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

  Theoretical Models of Career Decision Making   Why does an individual choose a particular career path? To what extent is career choice influenced by others? What social factors are involved in career decision-making? The answers to these and other questions have challenged many writers over the past century and several theories have been developed.   Person-Environment Fit (P: E Fit) Theories   Every person has a unique set of inte ...

ویژگی‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

خصوصیات و ویژگی‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه طرحواره‌های ناسازگار اولیه ویژگی‌های خاصی دارند. این طرح‌واره‌ها به‌عنوان واقعیت‌های پذیرفته‌شده پیرامون خود یا محیط تجربه می‌شوند، فعال می‌شوند. در زمان فعال بودن با میزان چشمگیری از هیجان درهم‌آمیخته هستند. معمولاً ناشی از تعامل سرشت کودک باتجربه‌های مختلف و دوران رشدی در پیوند با اعضاء یا مراقبت‌کننده‌ها در خانواده هستند. طرحواره‌های ناسازگار اولیه خود تداوم بخ ...

تعاريف خودکارآمدي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعاريف خودکارآمدي اعتقاد یک نفر به قابلیت‌های خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیت‌های مورد نیاز برای مـدیریـت شـرایط و وضعیت­‌هــای مخـتلف. به عبارت دیگر، خودکارآمدی، اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت موفق شدن در یک وضعیت خاص است (بندورا، 1977؛ به نقل از اورکی، 1389). خودکارآمدی به قضاوت­های افراد در رابطه با توانایی­هایشان در به ثمر رساندن سطوح طراحی شده عملکرد اطلاق می­شود. به عبارت دیگر خودکارآمدی، باورها و قضاوت­های افراد از توانایی‌هایشا ...

تعریف توریست ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تعریف توریست  اصطلاح گردشگر یا توریست از قرن نوزدهم معمول شد. این واژه ابتدا برای اشراف زادگان فرانسه که برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه به سفر می رفتند و بعد ماجرای سرگرمی و تفریحات و بعدا به کسانی اطلاق می شد که به این منظور به سفر می رفتند. در زبان فارسی ابتدا واژه سیاح و از نیمه دوم قرن بیستم واژه جهانگردی رواج یافت. در اروپا نمیز تا قرن نوزده، این گونه مسافرت ها محدود بود. در سال 1925کمیته مخصوص آمار گیری مجمع ملل افرادی را که برای تفریح و درمان، شرکت در برنامه ها ...

پيشينه تاريخي گردشگری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

پيشينه تاريخي گردشگری گردشگری بر بنياد عامل اساسی سفر و جابه جايي قرار دارد. در نتيجه دگرگوني هاي آن تابع متغير هاي مختلفي از قبيل دگرگوني هاي ناشي از انگيزه سفر و وسيله حمل ونقل مي باشد. قديميترين اشكال جهانگردي كه در اروپا بسيار رايج بوده، مسافرت هاي اشراف و شاهزاده هاي جوان به منظور آشنايي با شيوه هاي مختلف حكومت و زندگي مردم به نقاط مختلف صورت مي گرفته است. جهانگردي و سفر ازجمله عادات قديم طبقه حاكم و ثروتمند بوده است. در گذشته بخشي از طبقه حاکم و ثروتمند بوده است.  در گذشته ...

تحلیل عاملی تائیدی در amos،spss,lisrel,pls ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تحلیل عاملی تائیدی نوع تائیدی تحلیل عاملی، زمانی بکار برده می‌شود که پژوهشگر قصد آزمون فرضیاتی را در باب تعداد عوامل زیربنایی موجود در مجموعه ای از متغیرها، روابط عاملها با نشانگرها و برازش مدل اندازه گیری مد نظر را، با توجه به مبانی نظری و تجربی، در باب یک مجموعه از متغیرها را داشته باشد. تحلیل عاملی تائیدی بر حسب سطوح عوامل مکنون انواع مختلفی از قبیل مرتبه اول و دوم دارد.   1- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول[1] هدف اصلی این نوع تکنیک نیز آزمون فرضیاتی در باب تعداد عوا ...

مدل سروکوال ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل سروکوال ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ، رایج‌ترین ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ، مقیاس سروکوال است که در سال 1988 به ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﺭﺍﺳﻮﺭﺍﻣﺎﻥ، ﺯﻳﺘﻬﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺮﻱ [1]وبر ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪﻝ ﺷــﻜﺎﻑ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺭﻙ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آن‌ها ﺍﺳــﺖ. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯپنج ﺑﻌد: موارد محسوس، اطمینان/تضمین، همدلی، پاسخگویی، ق ...

آرزوهای مسیر شغلی زنان ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان چکیده:        رشد و پیشرفت شغلی زنان پیچیده است و باید آنرا از زوایای چند بعدی بررسی کرد روش پژوهش مطالعه،روش­شناسی و از نوع مطالعات روش شناختی است. جامعه پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک می باشد که تعداد 181 نفر از آن­ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس(آسان) انتخاب شدند. سپس پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی گری و اوبرایان بین آن­ها توزیع گردید. این مقیاس ابتدا به فارسی ...

آموزش تلفیقی چیست؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

  آموزش تلفیقی پيشگامان تعليم و تربيت استثنايي در دهه­هاي گذشته معتقد بودند كه آموزش در مدارس و كلاس­هاي ويژه متناسب با توانايي و نيازهاي كودكان استثنايي است و بحث جداسازي و تشكيل مدارس و كلاس­هاي ويژه را مطرح نمودند. آنها معتقد بودند تمركز كودكان استثنايي، معلمان آموزش استثنايي، امكانات و تجهيزات خاص در يك محيط باعث تسهيل در ارائه خدمات مي­شود و امكان رشد مهارت­هاي حرفه­اي كودكان در چنین محیط­هایی بیشتر می­شود (هوسپیان، 1395). اما انتقادات نیرچه ( ...

مقایسه کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت خستگی در بین کارگر ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقاله پژوهشی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره دوازدهم، مرداد 1392، 376-365 مقایسه کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت خستگی در بین کارگران روزکار و شب کار در کارخانه قند در سال 1390 منصور ضیائی[1]، علی قنبري[2]، اکبر برزگرشنگل[3]، مصطفی حمزئیانزیارانی[4] دریافت مقاله: 26/2/91                                    & ...

تاريخچه آموزش الکترونيکي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تاريخچه آموزش الکترونيکي   تاريخچه آموزش الکترونيکي در ايران به زمان بهره­گيري از ابزارهاي کمک آموزشي سمعي بصري شامل نمايش اسلايد و فيلم­هاي آموزشي در کلاس درس باز مي­گردد. پس از آن، تلويزيون به عنوان رسانه آموزشي مورد توجه قرار گرفت و تلويزيون آموزشي ملي ايران به طور رسمي به امر آموزش همگاني در سراسر کشور پرداخت. پس از ورود صنعت رايانه به ايران و رشد و نفوذ رايانه­هاي شخصي در ميان اقشار مختلف فرهنگي اجتماعي، فعاليت در زمينه آموزش مبتني بر رايانه نيز آغاز شد. اين امر ...

آموزش نقد کتاب ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

بسمه تعالی  نقد کتاب چیزی بیش از معرفی یک کتاب است. نقد کتاب خلاصه ساده­ای از محتوای یک کتاب نیست بلکه یک مقاله مروری/ تحلیلی است که درباره یک کتاب قضاوت می­کند. هر چند ناچار به خواندن کتاب هستید ولی باید نشان دهید که درباره آنچه خوانده­اید نقادانه اندیشه کرده­اید. شما باید تحلیل منسجمی درباره کتاب بنویسید و به جنبه­های قوت و ضعف آن بپردازید. گام 1: در زمانی که کتاب را می­خوانید، یادداشت بردارید تا آنچه را که مطالعه کرده­اید فراموش نکنید و ناگزیر به بر ...

مدل ارزیابی شغلی داخل عرصه ها ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل ارزیابی شغلی داخل عرصه ها این مدل بر اهمیت عملی ترکیب داده های علاقمندی، توانائی و شخصیت در مشاوره تاکید می کند. لومن (1991) درباره اهمیت ارزیابی مسیر شغلی به عنوان یک فعالیت بالینی توضیح می دهد و دست اندرکاران را به توجه به تداخل بین مجموعه ای از تفاوتهای متعدد فردی و نگرانی های سلامت روحی روانی در رابطه با شغل و زندگی کاری تشویق می کند. لومن از طریق یک سری اصول برای تفسیر و تلفیق روابط گوناگون (نظیر علاقه-شخصیت) بین عرصه ها در عمل، به ضرورت راهبردهای پیچیده و جامع تر ارزیابی مسیر شغ ...

مدل مشاوره و ارزیابی رشد مسیر شغلی سوپر ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

 مدل مشاوره و ارزیابی رشد مسیر شغلی سوپر این مدل راهبردهائی برای ارزیابی و اقدام ارائه می دهد که ایده هائی از دیدگاههای تفاضلی، رشد یابنده و خود-مفهومی را به هم پیوند می دهد. این مدل چهار مرحله ای سوپر (1983) استفاده از معیارهائی برای ارزیابی فراز و نشیب نقش زندگی، نگرانی ها و طرز تلقی رشد، بلوغ مسیر شغلی، ارزشها و علاقمندی ها را توصیه می کرد. این مجموعه متنوع معیارها وسیله ای فراهم می کند برای توجه به فاکتورهای متعدد در رابطه با نگرانی های شغلی. به همین ترتیب، سیستم ما شامل ارزیابی ...

کیفیت خدمات سلامت ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

در سال ۲۰۰۱ انجمن پزشکی آمریکا (IOM) پس از بررسی‌های متعدد و مطالعات چندجانبه در سندی با نام Crossing the Quality Chasm  تعریف دقیقی از کیفیت خدمات سلامت ارائه داد. نکته مهم در تعریف کیفیتی که IOM ارائه داد این بود که همه دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها را مد نظر قرار داد. تعریفIOM  نقطه عطفی در بحث کیفیت خدمات بود چرا که تا آن زمان همه از لزوم بهبود کیفیت صحبت می‌کردند، ولی کسی نمی‌دانست دقیقا چه چیزی معنی کیفیت است. از آن تاریخ تا کنون تعریف  IOM به عنوان مب ...

چندرسانه اي و تأثیر آن بر کیفیت آموزش ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

چندرسانه اي و تأثیر آن بر کیفیت آموزش چند رسانه اي می تواند ابزار آموزشی موثري باشد، چرا که معلم را قادر می سازد تا اطلاعات را از راه رسانه هاي مختلف از جمله صدا، متن، انیمیشن، ویدئو و تصویر ارائه نماید. ترکیبی از این رسانه ها، محیط هیجان انگیزي را براي یادگیري و حفظ اطلاعات دریافت شده فراهم می نماید. به عبارت دیگر، چند رسانه اي، زمینه مناسبی را براي تکمیل تلاش هاي معلم در جلب توجه، افزایش یادداري، ارتقا درك مطلب و متقاعد کردن یادگیرنده فراهم می نماید (لیندستروم[1]، 1994). با ظهور و گسترش ...

سرویس ATS پایگاه الزوییر چیست؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

سرویس ATS پایگاه الزوییر چیست؟ در ماه می سال ۲۰۱۱، پایگاه انتشاراتی الزوییر (Elsevier) سرویسی را با عنوان ((Article Transfer Service (ATS) راه اندازی نموده که خدمتی است به مولفین و داوران مقالات علمی. در این سرویس، فرض کنید شما برای یکی از مجلاتی که توسط این پایگاه چاپ می‌شود، مقاله‌ای را ارسال نموده‌اید. بعد از گذشت شش ماه مقاله شما همراه با یک و یا دو نتیجه داوری، توسط ادیتور مجله به این علت که در اسکوپ مجله قرار ندارد و یا …، ریجکت می‌شود. حال اگر شما از ...

روش شناسی لیزرل یا مدل یابی معادلات ساختاری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

روش شناسی لیزرل یا مدل یابی معادلات ساختاری در سال 1970 توسط کارل جورسکاگ که برای اولین بار مدل لیزرل را ارائه کرد، توسعه و گسترش یافت. کلمه LISREL از حروف اول کلمات Linear Structural Relations و به معنای روابط ساختاری خطی می باشد. امروزه تحت عناوین تحلیل های ماتریس کواریانس، مدل یابی معادلات ساختاری و لیزرل نیز نامیده می‌شوند. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک کلی تحلیل داده هاست که نسبت به رویکردهای سنتی تحلیل، مزایایی داشته و مقبولیت آن در مطالعات  علوم رفتاری و اجتماعی ...

لیست ایمپکت فاکتور مجلات ای اس ای (بر اساس jcr) ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

ایمپکت فاکتور impact factor اغلب به صورت مخفف IF نشان داده میشود به صورت میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله در دو سال قبل از آن رفرنس داده می شود تعریف می شود. ایمپکت فاکتور به وسیله Eugene Garfield (بیانگذار موسسه تامسون ISI که بخشی از تامسون رویترز است) بنیان گذاری شد. ایمپکت فاکتور مجلات هر ساله برای مجلاتی که در لیست مجلات تامسون رویترز قرار دارند تعیین می شود. در پایان هر سال، مجله های تحت پوشش فهرست نویسی ISI که در فهرست وبگاه علم (Web of Science=WOB) قرار گرفته اند، ارزیابی می شوند ...

جدول مقدار بحرانی تی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

TABLE C.2   Exclusion Values for the T-Distribution   one-tailed 0.4 0.25 0.1 0.05   0.025   0.01   0.005 0.0025 two-tailed 0.8 ...

معرفی سایت تبدیل انلاین پی دی اف به ورد ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

برای تبدیل انلاین مطالب پی دی اف انگلیسی به ورد از سایت زیر استفاده کنید       همچنین در این سایت می توانید فایل پی دی اف را با هم ترکیب کنید فایل پی دی اف را به عکس ،و فرمت های دیگر تبدیل کنید. از جمله ویژگی های این سایت عدم نیاز به نرم افزار و نصب نرم افزار می باشد ادرس سایت:     http://pdf2doc.com/     ...

فارسی کردن اعداد فهرست در ورد ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

فارسی کردن اعداد در فهرست خودکار وورد زمانی که در ورد برای فایل کتاب یا پایان نامه خود از فهرست اتوماتیک برای آماده کردن فهرست استفاده می کنید ممکن است شماره صفحات یا برخی از تیترهای کتاب انگلیسی شده باشند. برای رفع این مشکل اقدامات زیر را انجام دهید: فارسی کردن اعداد در فهرست خودکار وورد انگلیسی بودن شماره صفحات در فهرست خودکار به علت چپ چین بودن فرمت بخش‌بندی است. برای حل این مشکل: از تب Page Layout، بخش Page setup روی فلش پایین سمت راست کلیک کنید. پنجره ...

Responses to Technical Check Results چیست؟ ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

Responses to Technical Check Results در مجلات ای اس ای بعد از اینکه مقاله به هر دلیلی ویرایش خورد باید بعد از ویرایش جوابیه ای را در سایت از قسمت Responses to Technical Check Results بارگزاری کنید این جواب به کامت هایی هست که در مورد مقاله شما داده شده است. در ضمن اصل مقاله را باید از قسمت مربوطه بارگزاری کنید  نه از این قسمت برای دیدن نمونه Responses to Technical Check Results اینجا کلیک کنید   ...

مدل سازی معادلات ساختاری باPLS ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل سازی معادلات ساختاری با مد نظر قرار دادن حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) اولین بار توسط ولد (Wold) به سال 1974 بیان می شود، سپس لمولر (Lohmoller) بدان می پردازد و به سال 1989 روش توسعه یافته تری از آن را مطرح می کند. مدل سازی معادلات ساختاری با مد نظر قرار دادن حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) نسل دوم مدل سازی معادلات ساختاری می باشد و در مقایسه با روشهای نسل گذشته که کواریانس محور (Covariance Based) بودند برتریهای زیادی به این شرح دارد. توان آزمون صحیح آماری با حجم نمونه کم، یا با داده های غیر نر ...

نمونه: research Highlights ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

research Highlights چیست و ارائه نمونه مدل تازه های تحقیق یا نکات برجسته مقاله شامل نورآوری و یافته های اصلی و مرکزی مقاله می باشد که در سه الی پنج جمله به صورت آیتمی بیایید . این بخش در سایت نمایش داده می شود وروی نسخه چاپی و پی دی اف درج نمی شود. در ادامه نمونه های از این مورد آمده است   Highlights Highlights are three to five (three to four for Cell Press articles) result-oriented points that provide readers with an at-a-glance overview of the main fi ...

تعیین حجم نمونه ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقدمه برآورد حجم نمونه گامی اساسی و مهم در انجام یک پژوهش است كـه اكثـر محققـين در شـروع مطالعـه خود با آن سروكار دارند. چنانچه حجـم نمونـه كمتـر از ميـزان لازم در نظـر گرفته شود، ممكن است نتـايج اسـتنباط شـده از آن در مـورد جامعه از دقت كافي برخـوردار نبـوده و امكـان تعمـيم و به کارگیری نتـايج حاصل از نمونه به جامعه وجود نداشته باشد. اما بايد توجه داشت كه همواره در نمونه­ هاي با حجم بزرگ نیز تضميني براي اتخـاذ تـصميم منطبـق بـر واقعيـت وجـود نـدارد. بیش از حد نیاز بودن اندازه نمونه ه ...

روش های نمونه گیری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مقدمه شرط اساسی یک بررسی خوب انتخاب یک روش نمونه­ گیری صحیح است. نمونه انتخاب شده باید معرف جامعه باشد. اولین گام در طراحی یک نمونه­ گیری این است که واحد مطالعه را تعریف نماییم.   روش­های نمونه­ گیری غیر احتمالی در پژوهش­ های پزشکی و غیرپزشکی، بسیار اتفاق می­افتد که پژوهشگر نمی­تواند نمونه­ ای انتخاب کند که معرف جامعه باشد. موارد استفاده آن در مطالعات مقدماتی یا در پژوهش­هایی است که برای بررسی مشکلات احتمالی یک پژوهش خاص در محیطی ...

اصطلاحات رایج درمجلات بین المللی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال ها و مجلات بین المللی حتما قبل از ارسال و نهایی کردن مقاله این توضیحات را مطالعه بفرمایید اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی اصطلاح شرح Journal ژورنال/ مجله Submit ارسال نمودن مقاله به یک ژورنال Submitted به مقاله ی ارسال شده ب ...

هرمنوتیک ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

هرمنوتیک[1]: اصطلاح هرمنوتیک در اصل به معنای تفسیر متون مقدس است. در فلسفه هرمنوتیک به فرآیندی اطلاق می شود که افراد بوسیله آن به معنای یک متن دست می یابند. روش‌ هرمنوتيك‌،واكنشي‌ بود به‌ جرياني‌ كه‌ پيش‌ از آن‌ در علوم‌ انساني‌ متداول‌ شده‌ بود. پس‌ از رنسانس‌، پيشرفت‌ فزاينده‌ علوم‌ طبيعي‌ مانند زيست‌شناسي‌، طبيعيات‌، فيزيك‌، زمين‌شناسي‌ و جانورشناسي‌، م ...

مطالعه موردي ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مطالعه موردي[1] : مطالعه موردي روشي براي تنظيم داده‏هاي اجتماعي به منظور نشان دادن واقعيت‏هاي اجتماعي است. در مطالعه موردي (case study) يك واحد اجتماعي به طور كامل مورد مطالعه‏ قرار مي‏گيرد. واحد مورد مطالعه ممكن است يك شخص، يك خانواده، يك گروه اجتماعي، يك نهاد اجتماعي يا يك جماعت باشد. هدف مطالعه موردي، شناختن دوره زندگي يا بخش مهمي از دوره زندگي يك واحد است. مطالعه موردي يك روش مطالعه طولي است كه رشد و توسعه را در طول زمان نشان مي‏دهد. مطالعه موردي دربارة يك فرد‏ ...

نظریه زمینه ای یا گراندد تئوری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

نظریه زمینه ای[1]: نظریه زمینه ای یا گراندد تئوری، روشی است که بصورت گسترده ای در مطالعات علوم رفتاری و اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته است. اصول اساسی این روش عبارتند از: مهمترین تکلیف پژوهشگر کشف کردن روش های جدید معنادهی به دنیای اجتماعی است. هدف از تحلیل ایجاد یک نظریه یا یک چارجوب رسمی برای فهم پدیده مورد مطالعه است. نظریه باید در اطلاعات مستتر باشد نه اینکه بر آن تحمیل شود. کلید موفقیت در این روش غرق شدن پژوهشگر در اطلاعات و یافته هاست. مراحل این روش عبارت ...

آزمون t گروه های مستقل ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون t گروه های مستقل مقدمه از Independent t-test برای آزمودن تفاوت میان میانگین های دو گروه مستقل استفاده می­شود. محقق از این آزمون زمانی می­تواند استفاده کند که سؤال تحقیق نیازمند مقایسه میانگین های دو گروه مستقل باشد.  به عنوان مثال: آیا در آزمون استاندارد شده پیشرفت، عملکرد زنان و مردان با یکدیگر متفاوت است؟ تفاوت اثرات دارو بر رفتار ماز آموزی[1] موش­ها در مقایسه با رفتار موش­هایی که از داروها استفاده نکرده­اند چیست؟  آیا نوجو ...

آزمون t نمونه های همبسته ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون t نمونه های همبسته مقدمه از آزمون نمونه های همبسته[1] در اندازه گیری های مکرر یا طراحی گروه های همبسته استفاده می­شود، و این در حالی است که هر کدام از آزمودنی ها با یک متغیر، دو بار مورد آزمایش قرار می­گیرند. پژوهش متعارف از این نوع آزمون شامل طرح قبل و بعد می­شود. از این آزمون همچنین برای طراحی گروه های جور استفاده می­شود، که در آن آزمودنی های زوج در یک یا چند خصیصه دارای ویژگی مشترک هستند (مانند هوش یا سطح تحصیلی) که در دو وضعیت می توان از آن استفاده کرد. از آن ...

تحلیل واریانس یک طرفه ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مطالب آموزشی سایت واهو(wahoo.ir) مقدمه تحلیل واریانس یک طرفه (One-way ANOVA) ، نسخه توسعه یافته آزمون t گروه و مستقل می باشد. تحلیل واریانس یک طرفه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محقق قصد داشته باشد میانگین بیش از دو گروه مستقل را مورد بررسی قرار دهد. اگر محققی بخواهد میزان IQ را در میان چهار قوم مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، او بایستی از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده کند. پیش نیاز انجام آزمون  برای انجام تحلیل واریانس یک طرفه وجود گزینه های زیر ضروری می باشد: ...

تحلیل مدل خطی عمومی چند متغیره ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تحلیل مدل خطی عمومی چند متغیره مقدمه  تحقیقات تجربی شامل چندین متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد. از تحلیل مدل خطی عمومی (GLM[1]) واریانس­های تک متغیره در پاسخ به سؤالاتی در رابطه با اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده می­شود. در مثال دوم فصل هفتم، اثرات سه متغیر مستقل (انواع استراتژی­های آموزشی، میزان شک الکتریکی و میزان سختی مطالب) بر یک متغیر وابسته (تعداد خطاهای مرتکب شده توسط آزمودنی­ها) را مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که آن آزمایش شامل تن ...

تحلیل واریانس دو طرفه ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تحلیل واریانس دو طرفه مقدمه تحلیل واریانس عاملی، نسخه گسترده تر تحلیل واریانس یک - طرفه یا تک عاملی محسوب می­شود. در این نوع از آنالیز می­توان از دو یا چند متغیر مستقل استفاده کرد.  معمولا از تحلیل واریانس دو طرفه (two-way ANOVA) در تحقیقات تجربی استفاده می شود که در آن تحقیقات، هر عامل از یک جفت تشکیل شده است و با جفت های عامل دیگر جور می­باشد. این امر به محقق کمک می­کند تا هم بتواند تک تک متغیرها را بررسی کند و هم تاثیر متغیرها بر یکدیگر را مورد ارزیابی قرار ...

انواع فرمان­های رگرسیون لجستیک در PASW ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

انواع فرمان­های رگرسیون لجستیک در PASW هنگامی که یک متغیر وابسته طبقه­ای (رده­ای) وجود دارد، اگر تمام متغیرهای پیش بینی کنند پیوسته باشند و به خوبی توزیع شده باشند معمولا تحلیل تابع ممیزی به کار گرفته می­شود، اگر تمام متغیرهای پیش بینی کننده طبقه­ای باشند معمولا تجزیه و تحلیل logit به کار گرفته می­شود و در صورتی که متغیرهای پیش بینی کننده ترکیبی از متغیرهای پیوسته و طبقه­ای باشند و یا اگر که آنها به خوبی توزیع نشده باشند (رگرسیون لجستیک هیچ گونه پیش فرضی در مور ...

مدل مفهومی،مدل صفر،مدل اشباع شده ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مدل مفهومی،مدل صفر،مدل اشباع شده مدل مفهومی یا مدل تدوین شده مدلی است که، پژوهشگر پس از بررسی، ارزیابی  و تحلیل مبانی نظری و مطالعات انجام شده در باب موضوع مورد مطالعه به تدوین آن اقدام می نماید و دارای مراحلی زیر است: تعیین موضوع مورد مطالعه بررسی نظریات و تئوریها در باب موضوع مورد مطالعه بررسی مطالعات انجام شده در باب موضوع مورد مطالعه استخراج متغیرهای اصلی تعیین روابط بین متغیرها تدوین مدل تبیین مدل وجود چارچوب نظری منطقی در باب مد ...

مفروضات مدل معادلات ساختاری ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

مفروضات مدل معادلات ساختاری سعی شود مقیاس اندازه گیری متغیر ها فاصله ای و حداقل رتبه ای دارای 5 درجه ای باشند.از بکاربردن متغیر های اسمی خودداری نمائید مگر آنکه دو ارزشی یا مجازی طراحی شوند. مطلوب آنست که در داده ها مقادیر گمشده یا خطا وجود نداشته باشد. متغیر های مد نظر دارای وضعیت خطی و جمع پذیر باشند.  همخطی چندگانه بین متغیر های برونزا کم باشد. جمله های خطاها یا پسماندها دارای توزیع نرمال باشند.  واریانسهای متغیرهای درونزا برای سطوح گونا ...

مقایسه آزمون های تعقیبی ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

انواع آزمونهای مقایسه های چندگانه آزمون حجم نمونه   نوع فرض برابری واریانس ها   آزمون   حجم نمونه   ضعف ها                   فرض برابری و ...

انواع آزمون های تعقیبی در Spss ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون های تعقیبی 1-1- تی سه دانت: این آزمون براساس حداکثر قدر مطلق استودنت شده، به مقایسه ، جفتی گروه ها با همدیگر می پردازد. 1-۲- جیمز- هوئل: این آزمون اغلب لیبرال عمل می کند و تفاوت گروه ها با همدیگر را بسیار زیاد نشان می دهد. 1-3- سی – دانت: این آزمون براساس طیف استودنت شده، به مقایسه جفتی گروه ها با همدیگر می پردازد. 1-4 شفه[1]: اگر قصد مقایسه میانگین گروه های با حجم ناباربرابر را داریم، روش شفه مناسب ترین آزمون است. اما اشکال عمده این روش، محتاطانه یا محافظه کارانه ...

تحلیل خوشه ای ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

تحلیل خوشه ای تحلیل خوشه ای یک روش چند متغیری است که هدف آن طبقه بن نمونه از آزمودنی ها یا اشیاء بر اساس مجموعه ای از متغیرها است که نتیجه ی آن تشکیل گروه هایی با اعضاء مشابه است. به طور مثال، در حوزه ی روانپزشک دسته بندی بیماران بر اساس مجموعه ای از نشانگان[1] بالینی امکان انتخاب نوع مناسبی از درمان را برای هر گروه از بیماران فراهم می کند. در تحلیل خوشه ای، سازه کاری برای تمایز میان متغیرهای مرتبط و نامرتبط در ایجاد خوشه ها وجود ندارد. بنابراین، انتخاب متغیرهایی که در تحلیل خوشه ای و ...

آزمون های نا پارامتری برای یک گروه ادامه مطلب اشتراک گذاری مطلب در تلگرام

آزمون های نا پارامتری برای یک گروه  آزمون های آماری نا پارامتری برای یک گروه، شامل آزمون هایی است که با استفاده ازآن ها قصد داریم توزیع مشاهده شده در یک جامعه را با توزیع نظری آن مقایسه کنیم. به عبارتی، هدف این آزمون ها، مقایسه مقدار مشاهده شده میانه در یک جامعه با مقدار نظری آن است.  این آزمون ها شامل چهار آزمون زیر می باشند: 1- آزمون دو جمله ای یا نسبت (Binomial test) ۲- آزمون تک نمونه ای دورها (One Sample Runs Test) ۳- آزمون 2ꭕ یک بعدی، تک متغیره یا نکوئی براز ...