رسیدگی به شکایت

رسیدگی به شکایت

هر گونه شکایت و انتقادی صرف از طریق ایمیل wahoodp@gmail.com صورت خواهد پذیرفت

در صورت عدم پاسخگویی در 24 ساعت می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید