درباره ما

درباره ما

شرکت بهداد داده پردازان نامه (ش.ث 3366) با هدف پشتیبانی و ارائه خدمات در طیف گسترده نرم افزاری تشکیل شد

سایت واهو از زیر مجموعه های این شرکت و با هدف تحلیل داده ها ،طراحی برنامه نویسی و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کابردی هم اکنون با دامنه wahoo.ir

فعال می باشد

حوزه ها و نرم افزار های که هم اکنون پشیبانی می شوند شامل:

1-انجام خدمات نرم افزاری و کد نویسی

2-انجام خدمات وارد کردن داده ها در اکسل و دیگر نرم افزار

3--انجام خدمات تحلیل داده ها

4-انجام خدمات تایپ و صفحه آرایی

5-ساخت پرسشنامه های و فرم های آنلاین